Infància sense fum

L’Atenció Primària a Catalunya aconsegueix una protecció significativa dels nadons davant el fum del tabac.

El tabaquisme passiu té efectes perjudicials en tothom, però especialment sobre la salut dels nadons. En aquest cas és especialment preocupant, ja que depenen de la voluntat dels adults i solen passar molt temps a casa. A més, respiren més vegades per minut i absorbeixen més quantitat de compostos químics del fum del tabac i, per la seva immaduresa, són més sensibles als seus efectes nocius.

El tabaquisme passiu es relaciona amb l’augment del risc de la síndrome de la mort sobtada, les infeccions respiratòries agudes, la infecció meningocòccica, l’agreujament de l’asma, el deteriorament moderat de la funció pulmonar, l’otitis mitjana, la irritació dels ulls i vies respiratòries altes i la bronquiolitis. Força nadons tenen un dels dos progenitors fumadors.

L’estudi BIBE

Sota els auspicis de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, s’ha realitzat un estudi pioner a l’Estat que avalua l’efectivitat d’una intervenció per reduir el tabaquisme passiu en nadons. S’han estudiat 1.101 nadons, fills de progenitors fumadors, atesos per 261 professionals de pediatria de 83 centres d’Atenció Primària, assignant-los a un grup d’intervenció o bé a un grup control (1). En un petit grup de 253 infants es va analitzar també la nicotina als cabells. Aquesta determinació és molt específica per recollir l’exposició a llarg termini al tabac, ja que cada centímetre recull un mes d’exposició. D’aquests nadons, el 79% tenien 1 o més ng/mg de nicotina, és a dir, que estaven exposats a nivells perjudicials de nicotina. El 25% d’aquests infants estaven molt exposats, amb nivells superiors als 10 ng/ mg, similar al nivell d’un fumador actiu. El 51% d’aquests infants van disminuir de forma clara aquests nivells al final de l’estudi de 6 mesos de durada.

Encara que la majoria dels progenitors declaraven prendre mesures per evitar l’exposició al fum del tabac, sovint aquestes no eren correctes ni efectives. Per això, l’estudi s’ha centrat en el consell dels professionals cap als progenitors perquè aprenguin a evitar l’exposició dels seus nadons.

Més del 50% dels participants del grup d’intervenció han millorat les mesures que prenien per evitar l’exposició dels nadons.

Aquests bons resultats han impulsat el programa “Infància sense fum” que forma part d’estratègies de prevenció i control del tabac de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Per estendre aquest programa, s’ha desenvolupat un innovador sistema de formació en línia basat en casos clínics, adreçat a professionals sanitaris i que ha estat reconegut entre els projectes premiats a la passada Jornada del Pla de Salut 2014. També s’han elaborat fulletons per als pares i mares, una Guia d’intervenció per professionals, i una videocàpsula per als centres de salut.

(1) Effectiveness of a brief primary care intervention to reduce passive smoking in babies: a cluster randomised clinical trial J Epidemiol Community Health 2015;69:3 249-260.

Si fumes, pren mesures

  • A casa: No fumar mai dins de casa, ni a cap habitació. Si ho fas al balcó o terrassa, sempre amb la porta tancada. Si tens visites, evita que fumin dins de casa vostra.
  • Al cotxe: No s’ha de fumar mai dins del cotxe, encara que el nadó no hi sigui.
  • En llocs públics: Quan aneu amb el nadó, evitar els espais tancats on es fumi. Encara que estigueu en un espai obert, no s’ha de fumar davant dels petits.

Dra. Rosa M. Casademont i Pou, Pediatra – Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi


Informació addicional d’interès:

Guía “Vull crèixer sense fum”

Departament de Salut. Estudi BIBE.