Drogues, fàrmacs i els seus efectes a la conducció

Actualment, les drogues són la causa de molts accidents de trànsit. Totes les drogues (tant les legals com les il·legals), ens dificulten enormement la capacitat de conduir i són un factor de risc de lesions.

Les drogues són substàncies capaces d’alterar el nostre comportament, produint-nos un estat de dependència física i psíquica que dificulta en gran mesura la conducció.

Segons el tipus de droga, es produeixen diversos efectes sobre el cervell, que poden deteriorar el rendiment psicomotor, és a dir, el procés de:

 • Recepció de la informació (visual, auditiva, etc.).
 • Processament de la informació (per exemple, el vianant està passant pel pas de zebra).
 • La realització d’un acte o resposta (per exemple, frenar).

Algunes drogues produeixen també importants efectes sobre la conducta i la presa de decisions.

Principals efectes al volant

Efectes de les drogues i fàrmacs depressors del cervell com el cànnabis, els opiacis (heroïna, morfina, metadona), l’èxtasi líquida, l’alcohol, els tranquil·litzants (ansiolítics, hipnòtics) i algun altre medicament:

 • La teva percepció estarà alterada, per la qual cosa no disposaràs de la informació correcta i adequada per a interpretar les situacions de trànsit.
 • Serà molt més fàcil que pateixis una distracció o que et quedis adormit al volant.
 • Trigaràs més a prendre una decisió.
 • Prendràs decisions més perilloses, ja que et sentiràs desinhibit i amb una falsa sensació de control.
 • Els teus moviments seran més lents.

Efectes de les drogues estimulants com les amfetamines, la cocaïna o l’èxtasi:

 • Et sentiràs més actiu i inquiet, cosa que pot dur-te a comportar-te de manera impacient i impulsiva.
 • Es reduirà la teva sensació de cansament i, per tant, tendiràs a conduir durant més temps del que seria recomanable.
 • És probable que sobrevaloris les teves pròpies capacitats i que et sentis més confiat per afrontar determinades situacions perilloses.
 • Toleraràs un major nivell de risc i, per tant, el teu comportament serà més perillós al volant (per exemple, conduiràs a una velocitat més elevada i realitzaràs maniobres temeràries).

Efectes de les drogues al·lucinògenes com els fongs, LSD i ketamina, entre d’altres:

 • La teva percepció i la teva atenció quedaran greument alterades, per la qual cosa no disposaràs de la informació adequada per a interpretar les situacions de trànsit.
 • Es produiran alteracions molt importants al teu pensament, cosa que et portarà a prendre decisions incorrectes i imprevisibles.
 • Es reduiran els teus reflexos i la teva coordinació motora, i això provocarà que els teus moviments siguin lents i inadequats.
 • Podràs patir estats de consciència alterats.
 • Petites dosis poden arribar a produir-te grans efectes.

La Legislació sobre drogues i conducció a Espanya

Al nostre país la conducció de vehicles i el consum de drogues és objecte de regularització, tant per la via penal com per la via administrativa. La conducció de vehicles sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques constitueix un delicte al Codi Penal.

Per altra banda, quan no existeix norma penal, opera la norma administrativa (Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat, i Reglament General de Circulació), la infracció de la qual es considera molt greu i comporta, a més de la corresponent sanció econòmica, la retirada de sis punts del carnet de conduir.

Actualment, es realitzen controls d’alcohol (test en aire espirat) i d’altres drogues a la carretera de manera rutinària al nostre país. S’utilitza la saliva (fluid oral) com a mostra per realitzar l’anàlisi i així poder detectar diverses substàncies: amfetamines, metamfetamina, cocaïna, opiacis, cànnabis i benzodiazepines. En cas de resultat positiu, es recull una segona mostra de saliva que és analitzada a un laboratori de toxicologia. El laboratori que ha realitzat l’anàlisi toxicològic emet un informe amb els resultats, en el que hauran d’aparèixer les concentracions per a cadascun dels compostos detectats.

Consum de substàncies i aptitud per a conduir

La persona que consumeix drogues o altres medicacions prescrites pel seu metge de família, pot tenir deteriorada la seva capacitat per a conduir. L’aptitud per a conduir s’avalua als Centres de Reconeixement de Conductors.

La dependència a una substància, la possible existència d’altres malalties i la medicació rebuda són aspectes a tenir en compte a l’hora de valorar l’aptitud per a conduir.

Els pacients han de ser conscients dels efectes que poden tenir la seva malaltia, la medicació rebuda o el consum de drogues, sobre la conducció i el major risc d’accidents.

Consells

 • Conduir sota els efectes de qualsevol droga suposa un risc important de tenir un accident. Si les consumeixes, no condueixis.
 • Planifica la nit i considera la possibilitat d’utilitzar transports segurs o viatjar amb persones que sàpigues que no han consumit cap tipus de substància.
 • Les substàncies estimulants produeixen una falsa sensació de control, disminució del cansament i de la son. Però recorda que la teva capacitat de reacció no és la mateixa: una cosa és la teva percepció i una altra la realitat.
 • Esperar una estona a què passin els efectes no és la solució, ja que els efectes triguen molt a desaparèixer.
 • Recorda que no hi ha consum sense risc.

Raúl Yuste, Metge especialista en addiccions PAS (Prevenció, Assistència i Seguiment)

Data publicació: Maig 2015


Informació addicional d’interès: http://www.dgt.es/es/