El nou finançament dels fàrmacs per deixar de fumar

Últimament s’està parlant força dels tractaments per ajudar a la deshabituació tabàquica, i és que des de l’1 de gener hi ha 2 tractaments finançats. Aquests fàrmacs són la vareniclina (Champix®) i el bupropion (Zyntabac®). El tractament substitutiu amb nicotina (xiclets, comprimits, pegats o esprai) per ara no està finançat.

Què vol dir que estigui finançat?

El finançament d’un fàrmac suposa que el SNS (Sistema Nacional de Salut) assumeix una part del cost total del fàrmac. D’aquesta manera, quan la persona va a la farmàcia amb una recepta prescrita per un facultatiu de la Seguretat Social, paga una part proporcional del preu total segons el seu nivell de renda i qualificació (si és actiu o pensionista).

Condicions del finançament

 • La prescripció i la dispensació es farà mitjançant la recepta electrònica.
 • El tractament serà, com a màxim, de 12 setmanes.
 • Es prescriurà 1 únic envàs al mes.
 • Es finançarà 1 intent anual per persona.

Tots els fumadors se’n podran beneficiar?

No, els fàrmacs estaran finançats per aquelles persones que compleixin els següents requisits:

 • Estar inclosos en un programa de suport de deshabituació tabàquica, individual o grupal (taller de 6 sessions, una per setmana).
 • Tenir motivació expressa de deixar de fumar, que es pugui constatar amb un intent al darrer any.
 • Fumar 10 cigarretes o més al dia i tenir un alt nivell de dependència.

CAP Les Hortes organitza tallers per ajudar a deixar de fumar, liderats per les dues infermeres referents de tabac.Troba més informació a la nostra web.

Vull deixar de fumar, com ho faig?

A Catalunya qui vulgui deixar de fumar pot fer el següent:

 • Anar al Centre d’Atenció Primària. Tots els CAP formen part de la Xarxa d’Atenció Primària Sense Fum i han rebut formació específica per ajudar a deixar de fumar. Demaneu cita amb la vostra infermera de referència.
 • Trucar al 061 CatSalut Respon. Des de l’any 2007 CatSalut Respon funciona com una línia telefònica proactiva per ajudar a deixar de fumar. Servei 24 hores els 365 dies, atès per infermers amb formació específica. A la primera trucada que fa l’usuari es valora la motivació i la dependència, llavors el professional li planteja i pacta com i quan fer el seguiment.
 • En dones embarassades, hi ha un programa específic integrat en el nou protocol de l’Embaràs.
 • La majoria d’hospitals formen part de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum, i ofereixen ajuda a persones ingressades.

L’ajuda per deixar de fumar va més enllà d’utilitzar o no un fàrmac. No totes les persones que deixen de fumar necessiten fàrmacs, però l’ús de fàrmacs duplica la probabilitat de deixar de fumar en persones amb un nivell alt de motivació.

L’any 2018 van deixar de fumar 42.601 persones ateses en els CAP. L’any 2020 tu pots ser una d’elles!


Laura Valdés i Mònica Coll, Infermeres i Referents de tabaquisme CAP Les Hortes

Data publicació: Abril 2020


Informació addicional d’interès:

Programa Atenció Primària Sense Fum.

Els fàrmacs que ens ajuden a deixar de fumar.


Pots descarregar aquest article en format PDF: