La teràpia inhalada

Actualment la via inhalada és considerada d'elecció en el tractament de les malalties respiratòries, les més freqüentes l'asma i la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).

La MPOC és una malaltia en la majoria dels casos derivada de l’efecte tòxic del tabac en el nostre arbre respiratori. Es caracteritza per produir una obstrucció o limitació del flux aeri parcialment reversible (cada cop menys a mesura que avança la malaltia), associat a una reacció inflamatòria exagerada de les vies aèries i del nostre arbre bronquial enfront de partícules nocives, en especial al fum del tabac, i també contaminants ambientals, entre altres.

I abans de posar-nos en matèria, fem un incís sobre la MPOC, segons dades de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) del desembre del 2017:

 • La prevalença de la MPOC el 2016 va ser de 251 milions de casos.
 • S’estima que el 2015 van morir al voltant de 3,17 milions de persones a tot el món, el que representa el 5% de totes les morts registrades aquell any.
 • El 90% de morts per MPOC es produeixen en països amb baixos i mitjans ingressos.
 • La principal causa de la MPOC és l’exposició al fum del tabac (fumadors actius i passius).
 • Molts casos de MPOC es podrien evitar abandonant l’hàbit de fumar.
 • La MPOC és una malaltia incurable, però el tractament pot millorar la qualitat de vida, alleujar els símptomes i reduir el risc de mort.

Veient aquestes dades recomanem que si sou fumadors penseu en la vostra salut i ho deixeu. Recordeu que al nostre CAP disposem d’una unitat d’ajuda per deixar el tabac, a la que us podeu adreçar.

Amb el temps s’han desenvolupat una sèrie de fàrmacs i dispositius per l’administració de medicaments que actuen sobre les vies respiratòries d’una manera més directa per tractar aquestes malalties respiratòries.

La teràpia inhalada permet una acció ràpida i directa del fàrmac que anirà a parar al lloc on ha de fer la seva acció, els pulmons, sense haver de passar per la resta del nostre organisme, pel que la dosis que necessita i els efectes secundaris que pot produir el fàrmac són molt més petits.

Avantatges de la utilització de la via inhalada

 1. L’administració del fàrmac es realitza directament a la via respiratòria i per tant les dosis necessàries, com hem dit abans, són considerablement menors.
 2. Podem aconseguir concentracions força elevades del fàrmac a la via aèria.
 3. Es redueixen considerablement els efectes secundaris.
 4. L’inici d’acció del fàrmac és molt més ràpid que amb l’administració per via oral.
 5. Comparada amb l’administració parenteral del fàrmac (per via endovenosa) no produeix dolor i en general és ben acceptada.
 6. Alguns fàrmacs només són actius quan s’administren en forma d’aerosol.

Principals inconvenients

 1. La variabilitat en la dosi administrada deguda al mateix sistema, utilització de càmeres d’inhalació, o per la tècnica del mateix pacient.
 2. S’ha de realitzar un entrenament rigorós de l’ús de l’inhalador, ja que sovint amb el temps s’oblida la utilització adequada del dispositiu.
 3. No tots els pacients poden utilitzar tots els dispositius, s’ha d’adaptar el dispositiu a les característiques de cada pacient.
 4. Alguns pacients, per motius culturals, de preferències o altres tipus, rebutgen la utilització dels inhaladors.
 5. La seva utilització requereix una major dedicació per part del pacient.
 6. En general, ocupen més espai en el transport i encara més si precisen de l’ús de cambres d’inhalació.

Segons els experts, el principal inconvenient de la utilització de la teràpia inhalada és la dificultat per part dels pacients d’utilitzar correctament els diferents dispositius, provocant un control inadequat tant de l’asma com de la MPOC. És per això el paper fonamental que tenim els professionals en l’ensenyança i el control regular de la tècnica d’inhalació.

Existeixen un gran nombre de dispositius i cadascun té una tècnica d’utilització diferent. Per això és important una bona instrucció per part del vostre metge i/o infermer i revisar la seva utilització de forma sistemàtica a la consulta.


Dr. Carles Rodríguez Pago, Metge de família ABS Alt Camp Oest

Data publicació: Desembre 2020


Enllaços d’interès:

L’asma, malaltia crònica inflamatoria que afecta els bronquis

Inhaladors


Pots descarregar aquest article en format PDF: