Inhaladors: fem-ho bé, fem-ho fàcil!

L’ús d’inhaladors és útil i eficaç per administrar fàrmacs en malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

Sistemes d’inhalació

 1. Inhaladors de cartutx: dipòsit on trobem el fàrmac en forma líquida, contingut a alta pressió, de manera que al pitjar-lo surt vaporitzat en forma d’aerosol.
 2. Inhaladors de pólvores seques: el fàrmac està en forma de pastilla petita. Quan s’aspira, la pastilla passa per un sistema de tubs que la fragmenten tant que els pols resultants poden arribar a les vies bronquials més petites, on fan el seu efecte.

Fem-ho bé

És important tenir present que aquest tractament, per a ser efectiu, ha de dipositar-se a la zona inferior dels pulmons, per aquest motiu és fonamental l’ús correcte dels inhaladors.

Fàrmacs en aerosol:

 1. Destapar l’aerosol i remenar-lo molt bé. Si s’estrena l’esprai o fa dies que no es fa servir, cal pitjar-lo un parell o tres de cops.
 2. Buidar el pit, espirant tant com es pugui.
 3. Posar-se el dispositiu a la boca i començar a inhalar en el mateix moment que es pitja, lenta i profundament fins que no es pugui més.
 4. Retirar l’inhalador sense obrir gairebé la boca i aguantar 5-10 segons.
 5. Rentar-se la boca amb aigua, fent gàrgares.

Fàrmacs en pólvora seca:

 1. Carregar el fàrmac segons les instruccions (hi ha diversos sistemes i cadascun té les seves particularitats).
 2. Buidar el pit, espirant tant com es pugui.
 3. Fer una inspiració forta i ràpida a l’inici, i lenta i mantinguda tant de temps com es pugui.
 4. Retirar l’inhalador sense obrir gairebé la boca i aguantar 5-10 segons.
 5. Tancar i guardar el dispositiu en un lloc sec.
 6. Rentar-se la boca amb aigua, fent gàrgares.

En ocasions cal utilitzar una càmera d’inhalació, un sistema que permet administrar aerosols en persones que tenen problemes per fer la coordinació de pitjar el dispositiu d’aerosol i inhalar alhora, o no tenen prou força com per arrencar la pólvora seca del sistema dispensador.

Fem-ho fàcil: Pacient Expert

Enguany s’ha endegat el programa de Pacient Expert en MPOC, en què una persona amb experiència i formada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, dirigirà un total de 9 sessions educatives a persones amb MPOC, amb la supervisió de personal d’infermeria del CAP.

Els inhaladors no són útils si no s’administren correctament. Per aquest motiu els recomanem que almenys un cop l’any facin un control amb infermeria, a fi i efecte de comprovar que no s’ha de corregir res.


Rocío Sánchez, Infermera CAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria


Podreu trobar informció addicional d’interès a:

CAP Sarrià. Pacient Expert en MPOC

Canal Salut. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

Col·legi de Farmacèutics de Girona. Com utilitzar els inhaladors