Projecte “Empresa Saludable” al CAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes

Empresa saludable és aquella en la qual els seus integrants contribueixen a promoure la seguretat, la salut i el benestar dels seus treballadors i la pròpia sostenibilitat de l’organització, mitjançant polítiques actives que promoguin entorns segurs i serveis que coadjuvin a evitar accidents de treball i malalties professionals, fomentant conductes saludables dins d’un procés de millora contínua.

A la feina, fem salut!

Assistim a un canvi de paradigma on l’empresa ja no centra tan sols l’abordatge de la salut en la prevenció de riscos, sinó també en la promoció d’hàbits saludables. L’empresa assumeix la seva potencialitat en relació amb la salut dels seus treballadors, com a element de promoció i protecció de la salut, seguretat i benestar del treballador.

Per altra banda, en tenir en compte el context del nostre àmbit de treball, un Centre d’Atenció Primària, on la promoció de la salut forma part del nostre dia a dia, són varis els autors que afirmen que aquells professionals de la salut que porten a terme en el seu dia a dia hàbits saludables, proporcionen un millor assessorament i motivació als seus pacients a l’hora d’adoptar consells sanitaris sobre hàbits saludables.

Des del CAP Sarrià hem elaborat un projecte el qual pretén posar en marxa accions de promoció de la salut entre els treballadors del Centre d’Atenció Primària Sarrià, Vallvidrera i Les Planes, amb la finalitat de millorar els estils de vida dels professionals. L’objectiu proposat és disminuir un 10% el pes total dels treballadors del CAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes, durant el període de febrer a novembre del 2020.

Línies d’actuació

1. Alimentació saludable: es pretén incidir en l’alimentació dels treballadors durant el seu horari laboral.

  • Esmorzars saludables. Canviar l’esmorzar del CAP, eliminant les galetes Maria i el cacau en pols, i incloure una cistella de fruita de temporada, torrades integrals, pa de pagès i llet de diferents tipus.
  • Màquines de vending. Canviar els snacks de les màquines expenedores, per snacks més saludables: productes baixos en sucre i grasses, varietats de fruits secs no fregits.

2. Exercici físic: s’intentarà incentivar l’activitat física durant l’horari laboral i es planificaran accions conjuntes entre els treballadors: sortides conjuntes, lligues internes, etc.

  • Pujar per les escales. Fomentar l’ús de les escales a través d’animacions i frases motivadores que incentivin a fer exercici físic.
  • Activitat física. Crear diferents activitats físiques a realitzar entre i per als professionals dels tres centres.

Actualment el projecte ja s’ha iniciat i s’estan aplicant les diferents línies estratègiques planificades.


Rosa Bosch i Catalina Fons, Infermeres EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes – @CapSarria

Data publicació: Abril 2020


Pots descarregar aquest article en format PDF: