Parlem de l’eutanàsia. Una qüestió complexa

La paraula eutanàsia prové del grec, en concret de dos vocables: “eu” que es podria traduir com “bé” i “tanathos” que equival a la paraula mort. Així doncs, etimològicament, parlem d’eutanàsia quan ens volem referir al fet de “ben morir”.

Des del punt de vista clínic, és fonamental definir els termes “eutanàsia” i “suïcidi mèdicament assistit”:

  • Eutanàsia: Actuació d’un professional sanitari que produeix de forma deliberada la mort del seu pacient amb una malaltia irreversible, perquè aquest li ho demana de forma expressa, reiterada, informada i capaç, per tenir una vivència de patiment que experimenta com inacceptable, i que no s’ha aconseguit alleugerir mitjançant altres intervencions.
  • Suïcidi mèdicament assistit: Actuació d’un professional per la realització d’un suïcidi davant la sol·licitud d’un malalt, en les mateixes condicions que l’anterior definició d’eutanàsia, proporcionant-li els mitjans intel·lectuals i/o materials imprescindibles perquè pugui posar fi a la seva vida, suïcidant-se de forma efectiva quan ho desitgi.

Aquesta simplicitat no es tradueix després al nostre dia a dia, i hi ha força debat sobre aquesta qüestió en funció de les conviccions personals per motius religiosos, mèdics, ètics, socials, culturals, jurídics i molts altres més, posant de manifest que es tracta d’una qüestió complexa.

Enquesta d’opinió

Fa poc, el Col·legi de Metges de Tarragona va fer una enquesta entre els seus col·legiats per veure quina opinió tenien al respecte. El qüestionari es va enviar a 3.325 col·legiats, van respondre 715 (un 21,5%) i els principals resultats van ser:

  • El 97% dels metges consideren que s’ha de garantir el dret a les cures pal·liatives.
  • El 82% considera que ha d’estar garantit el dret a morir en companyia del seu entorn familiar.
  • El 48% considera que s’ha de garantir el dret a escollir el moment de morir.
  • El 91% dels col·legiats considera que el tema de l’eutanàsia és un tema que s’ha de debatre en el conjunt de la societat.
  • El 55% dels col·legiats consideren que el metge hauria de tenir dret per llei a negar-se a dur a terme l’eutanàsia emparant-se amb l’objecció de consciència.
  • Finalment, un 76% consideren que cal una regulació per llei.

És evident, doncs, que l’eutanàsia desperta tota mena de debats ètics. Els qui la defensen asseguren que serveix per evitar el patiment i que rebutja la prolongació artificial de la vida que comporta moltes vegades arribar a situacions que consideren indignes. Per altra banda, els seus detractors consideren que ningú té dret a decidir quan acaba la vida d’una persona. Alguns la permetrien sempre que fos consentida pel pacient i no es pugui aplicar en contra de la seva voluntat. Això entra en conflicte amb els pacients en coma, igual que passa amb els nadons.

Està sempre la vida per damunt de la llibertat i de la dignitat?

Sembla bastant clar que una part important de la població, sanitària i no sanitària, desitja que es completi la regulació del dret a una mort digna amb la inclusió de l’eutanàsia i el suïcidi assistit.

Hem aconseguit distingir el que és la sedació pal·liativa (disminució buscada del nivell de consciència del pacient mitjançant l’administració de fàrmacs amb l’objectiu d’evitar un patiment intens causat per un o més símptomes que no poden ser tractats amb altres medicacions), hem reconegut el dret a rebutjar tractaments per part dels pacients i hem incorporat les cures pal·liatives i les voluntats anticipades, regulant totes aquestes pràctiques i acceptant-les com a correctes des del punt de vista jurídic, ètic, deontològic i clínic.

A Europa, l’eutanàsia està autoritzada als Països Baixos (Holanda), Bèlgica, Luxemburg i Suïssa. A més, ho està en alguns estats dels Estats Units (Oregon, Montana, Vermont, Washington), al Canadà i a Austràlia. En aquests països s’inclou com opció legal que el metge de família pugui considerar la pràctica de l’eutanàsia.

A Espanya, després de les eleccions i la nova configuració de la Mesa del Congrés, el passat 30 de juliol de 2019, es va aprovar finalment la Proposició de Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia, però res assegura encara que la iniciativa i la seva tramitació definitiva continuï, un cop més, donada la incertesa política actual. Com va passar amb altres decisions importants (llei del divorci, llei de l’avortament, llei dels matrimonis homosexuals), queda força camí a recórrer.

El que sí que és comú a tots els països és que totes les legislacions promocionen el desenvolupament d’unes cures pal·liatives de qualitat.


Jeroni Ferrer, Metge de família ABS Alt Camp Oest.

Data publicació: Abril 2020


Informació addicional d’interès:

Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Resultats enquesta.

CanalSalut. Eutanàsia.

Testament vital. Revista FerSalut.

Dret a morir dignament.


Pots descarregar aquest article en format PDF: