Testament vital: La declaració anticipada de les vostres voluntats

Si algun dia patiu una malaltia que no us permet decidir el vostre tractament mèdic, qui prendria les decisions per vosaltres? El Document de Voluntats Anticipades (DVA) us permet expressar i deixar constància escrita de les vostres voluntats i designar un representant que actuï d’interlocutor amb l’equip sanitari. Aquest tràmit el podeu realitzar des del vostre Centre d’Atenció Primària.

Què és el DVA?

El document de voluntats anticipades (DVA), també denominat testament vital, és un document dirigit al metge/ssa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions per endavant sobre quines atencions mèdiques (cures o tractaments) vol rebre o rebutjar quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar-se personalment.

Què cal saber per preparar el DVA

Assessorament i reflexió. Abans de redactar-lo i signar-lo és important que us assessoreu i reflexioneu sobre el seu contingut. El vostre equip sanitari us pot facilitar informació i ajuda. També convé parlar-ne amb la persona que us representarà i persones de confiança per reflexionar i enriquir els diferents punts de vista.

Capacitat intel·lectual. Per fer el DVA heu de tenir la capacitat de raciocini i decisió que es requereix sempre per signar documents legals. Per certificar-ho, cal formalitzar-ho davant de 3 testimonis (2 dels quals no poden tenir relació de parentiu fins a segon grau ni vinculació patrimonial) o a través de notari.

Redacció. No hi ha cap DVA que sigui oficial. El contingut és lliure i el podeu redactar vosaltres mateixos amb les indicacions i raonaments que considereu pertinents, sempre que estiguin dins del marc legal. Tanmateix, hi ha diferents models que poden servir de guia. Podeu consultar aquest tràmit al web del vostre CAP i/o demanar informació a la Unitat d’Atenció a l’Usuari del centre.

Principals apartats

 • Valors vitals que volem que es tinguin en compte a l’hora de prendre decisions.
 • Situacions clíniques en les quals volem que s’apliqui el DVA.
 • Actuacions sanitàries que desitgem i no desitgem.
 • També es poden especificar altres voluntats (donació d’òrgans, donació de cos a la ciència, enterrament o incineració, etc.)
 • Nom i dades de la persona representant.
 • Nom i dades dels testimonis.

El representant. És la persona de confiança designada pel titular del DVA que actua com a interlocutor vàlid amb el metge/ssa o l’equip sanitari. Haurà de respectar i defensar la voluntat escrita quan el titular perdi les capacitats de decisió i comunicació. En principi, no hauria de contradir el contingut expressat pel pacient però sí que pot expressar aspectes no esmentats (donació d’òrgans, valoració de les circumstàncies en funció dels avenços mèdics, etc.). En aquest sentit, cal que conegui bé els valors, creences i desitjos del titular.

Consells

 • Donar una còpia del DVA al vostre metge/ssa, a la persona que us representa, a la família i éssers pròxims, per assegurar-vos que es respecti.
 • Conservar una còpia a casa.
 • Entregar el DVA sempre que feu un ingrés programat.
 • Designar un representant substitut si es dóna el cas que el primer es troba impossibilitat per exercir la seva funció.

Preguntes freqüents

On es pot tramitar?

 • Al vostre CAP (les Unitats d’Atenció a l’Usuari s’encarreguen de fer el registre al Departament de Salut i el DVA quedarà inclòs a la Història Clínica compartida de Catalunya per a poder ser consultat des de qualsevol centre de la xarxa pública).
 • Al Departament de Salut (cita prèvia).
 • A les Oficines d’Atenció Ciutadana (cita prèvia).
 • Des de qualsevol notaria.

Cal registrar-lo? La inscripció és voluntària, però és recomanable enregistrar-lo al “Registre de Voluntats Anticipades” del Departament de Salut de la Generalitat. Es pot fer amb la firma de 3 testimonis i portar-lo al CAP per registrar-lo de forma gratuïta (s’ha de signar i presentar còpia del DNI de totes les persones que participin en el document) o davant notari (en aquest cas té un cost).

Es pot modificar o revocar? El titular del DVA pot renovar-lo, modificar-lo o deixar-lo sense efecte en qualsevol moment. En qualsevol cas, cal tornar a fer els mateixos passos que la primera vegada. Un nou DVA anul·la l’anterior.

Té validesa en cas de tenir capacitat per decidir? Mentre tingueu la capacitat per decidir i comunicar-nos, el personal sanitari tindrà en compte el que digueu personalment, no el que s’hagi escrit al DVA.

En cas de ser menor d’edat… Un menor d’edat no pot realitzar el seu DVA. Entre 16 i 18 anys pot decidir sobre la seva teràpia o rebuig, però ho ha de comunicar als seus pares o tutors. Entre 14 i 16 anys no pot decidir, però la seva opinió s’ha de tenir en compte pels seus pares o tutors.

Associació pel Dret a Morir Dignament

DMD-CAT és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable.

La seva tasca té com a finalitats:

 • Defensar els drets del ciutadà al final de la seva vida (llei 41/2002 d’Autonomia del Pacient).
 • Defensar el dret a l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit per a malalts que lliurement desitgen alliberar-se d’un sofriment que viuen com intolerable.

Algunes de les activitats de DMD-Cat:

 • Xerrades i conferències sobre “El dret a morir digna- ment, un dret humà”.
 • Contactes amb els diferents partits polítics per a incidir en la despenalització de l’eutanàsia i arribar a aconseguir-ne la legalització.
 • Cursos de formació del professorat i tallers als centres educatius per trencar el tabú de la mort.
 • Projecte d’exposició col.lectiva “La mort, digna i il.lustrada”, amb un recull de diferents il.lustracions d’artistes joves que desmitifiquin i renovin el concepte de la mort.

 

1 Trackback / Pingback

 1. Parlem de l’eutanàsia. Una qüestió complexa – ferSalut

Comments are closed.