1996-2016: 20 anys d’autogestió en Atenció Primària (EAP VIC-CAP El Remei)

El CAP El Remei de Vic va obrir les portes el dia 1 d’octubre de 1996. És el primer Equip d’Atenció Primària autogestionat que es va crear, sota la fórmula d’Entitat de Base Associativa (EBA), gestionada pels propis professionals del centre. Des de llavors, avui fa 20 anys, ja som 12 entitats amb aquest model de gestió, repartides per tot Catalunya.

Les EBA: centres de salut amb un llarg bagatge i casos d’èxit

Les Entitats de Base Associativa són centres de salut proveïdors del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, que mitjançant un contracte i supervisió del CatSalut proporcionen serveis de salut a la seva població de referència. La seva llarga trajectòria de molts anys i resultats òptims de salut ha permès que les EBA s’hagin dotat d’un reconeixement en el sector, no només pel seu peculiar model de gestió sinó perquè en general totes elles aconsegueixen situar-se entre els Equips d’Atenció Primària millor valorats de Catalunya.

Avui el CAP El Remei de Vic té un equip de 55 professionals al servei de la salut que porten la gestió clínica i també l’econòmica-organitzativa del centre. Inicialment estava pensat per atendre una població de 18.000 usuaris i avui dia ja dóna serveis de salut a 24.415 ciutadans de procedència molt diversa, un 28% nascuts fora de l’Estat.

L’EAP Vic destaca entre els millors centres de Catalunya en indicadors de qualitat, eficiència i satisfacció dels usuaris i dels professionals. Els mateixos usuaris del CAP, segons dades de l’enquesta de satisfacció dels usuaris de l’any passat, van puntuar el centre amb un 8,2, tres dècimes per sobre de la mitjana catalana.

Fa 20 anys es va posar en funcionament el primer Equip d’Atenció Primària autogestionat: L’EAP Vic


Informació addicional d’interès:

EAP Vic

ACEBA. Autogestió en Atenció Primària.