Benestar emocional a l’Atenció Primària de l’EBA Centelles

Arran de la pandèmia, en el nostre país, igual que en altres, estem vivint una situació socioeconòmica complexa on s’ha vist afectada la salut mental i el benestar emocional. Davant d’aquest augment de risc psicosocial, s’ha posat en evidència la necessitat d’augmentar l’abordatge de la salut mental i el benestar emocional, contemplant totes les àrees, no només des del malestar o la malaltia, sinó també des de la prevenció.

Per donar cobertura a aquesta necessitat, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,  van decidir implantar un projecte anomenat Programa de benestar emocional i salut comunitària, amb l’objectiu de vetllar pel benestar emocional de les persones fent promoció de la salut i la prevenció.

Aquest programa s’activa a tots els centres d’atenció primària de Catalunya, ja que són el contacte més directe de salut amb la comunitat.

Nou perfil professional

Dins d’aquest programa, hi ha diverses incorporacions professionals, una de les quals és la del psicòleg amb la plaça de Referent de Benestar Emocional i Comunitari (RBEC). Aquest té com a objectiu incrementar i millorar l’atenció a les persones, conèixer i detectar els factors de risc psicosocials i vulnerabilitats de la comunitat per, llavors, realitzar plans d’actuació per donar resposta a les necessitats detectades.

Així doncs, és un professional de nova incorporació que fa de pont entre la comunitat (escoles, residències, serveis públics administratius, entitats…) i la salut pública.

Finalment, els serveis que ofereix la psicòloga són, d’entrada:

  • Acolliment de les demandes per malestar emocional, valoració, orientació i seguiment de cada cas.
  • Teràpies de grup, específiques segons demanda o valoració del cas (ansietat, tristesa, dol, dolor crònic, consum de drogues, maternitat…).
  • Col·laboració amb la definició i aplicació d’estratègies comunitàries, com ara el Pla de Salut Comunitari o el programa Salut i Escola.

De cara al setembre ja ens hem posat d’acord amb els equips directius dels centres escolars per donar-nos a conèixer i poder treballar conjuntament també des de l’escola, i a poc a poc anirem teixint una xarxa per anar arribant als ciutadans de les nostres tres poblacions.

Contenta i amb ganes de treballar amb l’equip de l’ABS Centelles, on m’he incorporat fa poc temps, per treballar conjuntament, aportar idees i projectes per millorar la salut emocional dels nostres professionals i de la nostra població.


Carla Gultresa Moscardó, Psicòloga – Referent de Benestar Emocional i Comunitari EBA Centelles

Data publicació: Juliol 2022


Enllaços d’interès:

https://www.fersalut.cat/2022/06/17/referent-de-benestar-emocional-i-salut-comunitaria/


Pots descarregar aquest article en format PDF: