Programa “Salut i Escola”

El programa Salut i Escola (PSiE) neix l’any 2004, amb l’impuls dels departaments d’Educació i Salut de la Generalitat, per potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

El programa es desenvolupa a tots els centres educatius de secundària, preferentment de segon cicle 3r i 4t d’ESO, ja que es tracta d’una etapa vital en la qual es produeix la transició física, psicològica i social de la infància al món adult i, per tant, especialment sensible a patir determinats problemes de salut.

Té com a objectiu general promoure actituds i hàbits saludables entre els adolescents, amb actuacions d’educació per a la salut tant individuals com grupals dins dels centres escolars, a través d’accions com:

  • Promoció de la salut.
  • Prevenció de les situacions de risc.
  • Detecció precoç dels problemes de salut i posterior atenció.
  • Afavoriment de l’accessibilitat dels adolescents als serveis sanitaris.

Els  eixos fonamentals a treballar són: salut mental, salut afectiva i sexual, consum de substàncies i addiccions comportamentals, salut alimentària i la violència i la salut social.

Paper de la infermera a la Consulta Oberta 

El PSiE busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat. La Consulta Oberta pretén donar resposta als possibles problemes de salut dels alumnes, ja sigui a la mateixa Consulta Oberta o amb la derivació a serveis més específics: 

  • CSMIJ (Centres de salut mental infantil i juvenil).
  • CAS (Centres d’atenció i seguiment de les drogodependències).
  • ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproductiva).
  • EAP (Equip d’atenció primària). 

També disposem de recursos educatius i comunitaris, com són l’equip psicopedagògic escolar, les AMPA i l’Equip Salut Pública de l’Ajuntament.

Infermeria estem presents a totes les etapes de la vida, però a vegades només es veu una part, creiem en la importància de fer-nos més visibles i una de les maneres és apropar els serveis de salut a l’escola, donant-nos a conèixer per mostrar que els acompanyem en totes les etapes de la vida, i, l’adolescència és una d’elles. 

Novetats dins el CAP

Recentment, s’han incorporat el Referent de Benestar Emocional Comunitari i el servei de Nutrició i Dietètica, amb els que podrem comptar a l’hora de preparar els diferents tallers grupals pels estudiants. El nostre objectiu del curs  entrant és tornar a una activitat més normalitzada, continuant amb els tallers proposats. 

Aquest curs iniciem el PSiE a l’Escola Institut Carles Capdevila, que fa tres anys va incorporar l’educació secundària al seu centre i aquest curs impartirà 3r d’ESO.


Sara Esteve Lucena, Infermera, Referent PSiE i Referent vacunes EBA Centelles

Data publicació: Octubre 2022


Pots descarregar aquest article en format PDF: