Amb la salut visual no s’hi juga!

Diversos estudis han demostrat que l'exposició a pantalles digitals pot provocar danys irreversibles a la retina i avança una mitjana de 10 anys l'aparició de cataractes si no s'utilitzen els filtres adequats.

Com protegir els teus ulls

Els nens i nenes són el col·lectiu més exposat, ja que reben 3 vegades més de llum que un adult, pel fet d’utilitzar els dispositius en distàncies més curtes.

L’exposició a pantalles digitals també provoca l’aparició de la Síndrome Visual Informàtic (SVI). Segons l’Associació Americana d’Optometria (AAO) aquesta síndrome es defineix com el conjunt de problemes oculars i visuals relacionats amb l’ús d’ordinador i que es concreten en:

  • Ulls cansats, vermells o plorosos
  • Picor ocular
  • Visió borrosa i malestar visual
  • Sequedat Ocular
  • Visió doble
  • Dolor Ocular

L’aplicació de filtres específics proporciona dos tipus de protecció:

1. Protecció funcional, a curt termini, ja que disminueix els símptomes provocats per la SVI.

2. Protecció estructural, a llarg termini, perquè absorbeix la llum nociva per a la retina, redueix el procés neuro-degeneratiu en el sistema visual i protegeix la retina a llarg termini.

No et podem dir que no utilitzis pantalles digitals però sí que et podem aconsellar la protecció adequada.


Miquel Estrada, Òptic – Optometrista col·legiat núm. 9547.

Òptica de l’Ambulatori (Vic) – www.opticaambulatori.com


Data publicació: octubre 2019