L’ús del nebulitzador al domicili

Al CAP Vallcarca-Sant Gervasi podem deixar un nebulitzador a les persones que necessitin fer un tractament al domicili.

L’aerosolteràpia utilitza aerosols per al tractament de malalties respiratòries (bronquitis, pneumònies…) i està especialment indicada en situacions de debilitat on no és possible fer respiracions profundes o quan la coordinació que exigeixen altres tractaments inhalats no és possible.

Un aerosol és la transformació d’un líquid en una suspensió de petites gotes en l’aire.

La forma més senzilla de produir aerosols és per mitjà de nebulitzadors mecànics. Els nebulitzadors són aparells de fàcil maneig que poden ser utilitzats a casa. Serveixen per humitejar les vies respiratòries, alleujar i administrar medicaments.

Avantatges de l’aerosolteràpia a casa

  • Eficàcia: el medicament arriba directament a la zona a tractar i s’allibera en una concentració elevada on es necessita.
  • Tolerabilitat: en dispensar el medicament directament al pulmó, evitem els efectes secundaris d’altres vies d’administració com la digestiva o la injectada.
  • No és necessària la coordinació respiratòria.
  • No cal realitzar inspiracions profundes.
  • El seu ús no és exclusiu amb medicaments, és possible utilitzar-lo simplement amb sèrum fisiològic.
  • És una forma segura d’administrar medicació.

Procediment

  1. El metge o metgessa de família pauta el tractament.
  2. L’auxiliar d’infermeria proporciona l’aparell i explica com fer-lo servir correctament al pacient o al cuidador.
  3. Es registra el lliurament i s’informa a la infermera de referència.
  4. Un cop finalitzat el tractament, l’auxiliar d’infermeria recull el nebulitzador i fa el manteniment i adequació per a un nou ús.

Nebulitzar al domicili

Actualment, degut a l’envelliment de la població, moltes persones pateixen problemes respiratoris. L’abordatge multidisciplinari que proposem millora el maneig de la malaltia a casa i assegura la permanència del pacient al seu domicili, evitant visites a urgències i ingressos hospitalaris.

L‘ús d’aquesta tècnica, així com l’educació sanitària i el seguiment exhaustiu milloren la qualitat de vida i disminueixen les infeccions respiratòries.

L’ús de nebulitzacions és un procediment inusual al domicili, però eficaç en pacients amb incapacitat per realitzar inhalacions.

Al CAP Vallcarca-Sant Gervasi podem deixar el nebulitzador a les persones que el necessitin al seu domicili mentre duri el tractament. Una vegada finalitzat el tractament,  l’aparell es retorna al CAP.


Esperanza Palacios Teruel, Auxiliar d’infermeria, i Maribel Yerga Mateos, Infermera. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi / Twitter:@aprimariavsg

Data publicació: octubre 2019