Gestió Covid al Cap del Remei

La pandèmia ha generat un canvi de vida en totes les esferes, la social, familiar, laboral i econòmica. Això s’ha vist palès també en la manera de treballar dels centres d’Atenció Primària. En aquest nou entorn, al CAP del Remei hem creat la Unitat Covid i Gestió de casos. La finalitat principal és cribrar al més aviat possible els casos positius per la COVID-19, per tal de reduir al màxim possible la velocitat amb què les persones infectades entren en contacte amb les persones sanes i reduir la probabilitat d’infecció si hi ha contacte.

Unitat Covid i Gestió de casos

Aquesta Unitat Covid és l’engranatge d’una maquinària en la qual intervenen tots els professionals del centre i permet dur a terme una coordinació i planificació per anar-se adaptant a la realitat canviant del dia a dia.

La Unitat ha anat canviant des dels seus inicis segons necessitats i personal disponible i ara mateix està formada per la gestora covid, una infermera, el referent d’escoles i els tècnics auxiliars (TCAI) que realitzen la recollida de mostres de PCR i fan els tests ràpids d’antigen.

Aquesta Unitat compta amb el suport de la resta de professionals del CAP: metges i metgesses de família, pediatres que visiten casos sospitosos i fan seguiment, infermeria d’adults que fa seguiment de casos, infermeria de pediatria que donen suport al referent d’escoles per anar als centres educatius a fer cribratges… Tot plegat, sota la supervisió i lideratge de la direcció del centre.

Com funciona?

  • Primerament hem hagut de distribuir l’espai, per poder separar l’atenció dels casos sospitosos de la resta d’usuaris que són atesos per altres motius, de manera que hem destinat una zona a visitar aquests casos i a fer les proves diagnòstiques (PCR i TAR). Cada dia hi ha 3 metges en diferents torns que atenen aquestes urgències.
  • Quan un pacient sol·licita visita al CAP, sigui presencial o via telefònica, es fa un mínim interrogatori per discernir si pot ser un cas sospitós i poder decidir on ha de ser atès.
  • Si es tracta d’un cas sospitós, es valora si ha de ser atès presencialment (criteris de gravetat) o via telefònica (símptomes lleus) i es programa a l’agenda pertinent. En tots dos casos, a criteri del professional sanitari, se li programarà la prova més adient (test d’antigen ràpid o PCR).
  • Quan es realitza la PCR, s’informa a la persona que el resultat sol sortir en 24 hores si es fa al matí o en 48 hores si es fa a la tarda. S’explica la importància de realitzar l’aïllament adequat al domicili fins a conèixer el resultat, per minimitzar els contactes i poder tallar la cadena de transmissió. S’informa del canal La Meva Salut per poder consultar els resultats i mantenir contacte amb els professionals del centre de manera àgil, ràpida i segura.
  • Si el resultat és negatiu, es fa un seguiment del pacient segons criteri clínic per part del metge de família, infermera o pediatre.
  • Si el resultat és positiu, estem davant d’un CAS CONFIRMAT i s’activa la gestió del cas.

Els casos positius són atesos per la gestora covid, via presencial o telefònica segons convingui, per realitzar l’estudi de contactes pertinent i explicar les mesures d’aïllament i seguiment de símptomes. És qui registra els casos i contactes a l’aplicatiu COVID CONTACT perquè puguin ser seguits pels rastrejadors o scouts.

Contactes estrets  

A tots els contactes estrets del cas confirmat se’ls truca i es programa TAR per detectar els que són positius i anar ampliant l’estudi de contactes si és necessari. Es recalca la importància de mantenir l’aïllament de 10 dies, independentment del resultat.

Als contactes negatius asimptomàtics no se’ls truca. Només es truca als contactes positius i als negatius amb símptomes per poder fer el seguiment clínic del seu estat.

Tota persona que precisa fer aïllament i necessita la baixa laboral, se li tramita a través del seu metge de família i els administratius faciliten que la pugui rebre per correu de manera encriptada i segura, per minimitzar desplaçaments innecessaris. Des de fa poc, els nostres usuaris també poden accedir a les baixes a través de La Meva Salut, d’aquí la importància que tothom pugui estar registrat.

Referent COVID ESCOLA 

En el cas que algun dels positius sigui menor d’edat i escolaritzat apareix la figura del Referent COVID ESCOLA (RECO), que mira el centre educatiu al qual assisteix el pacient, l’entra a l’aplicatiu COVID CONTACT  i gestiona si afecta a un grup estable escolar per organitzar el cribratge in situ, d’acord amb les directrius del Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

Ara més que mai els professionals del CAP treballem en equip i intentem dur a terme una tasca tan acurada com sigui possible, per ajudar entre tots a controlar aquesta pandèmia.


Mireia Gallés Muntada  Infermera Comunitària i Responsable Educació grupal i activitats preventives, EAP Vic / Twitter: @EAPVIC

Data publicació: febrer 2021


Pots descarregar aquest article en format PDF: