Ull amb la llum de les pantalles digitals

Ens passem el dia davant de pantalles digitals i els nostres ulls no estan creats per assimilar tants milions de píxels. Les imatges que veiem a les pantalles dels nostres mòbils, tauletes o portàtils solen ser massa petites i demanen un esforç al nostre sistema ocular per tal d’enfocar-les. A això s’hi suma la llum blava que emeten aquests tipus de dispositius, una llum que amb moderació ajuda a regular el rellotge intern del nostre cos però que amb una sobreexposició pot generar problemes oculars greus.

Què diuen els experts?

Segons estudis científics recents, la llum LED de les pantalles digitals pot provocar danys irreversibles als ulls de les persones; concretament, un 23% de les cèl·lules de les capes nuclears de la retina moren per l’exposició a la llum considerada d’alta energia de les pantalles. Aquest és un fet a tenir en compte, ja que els danys a la retina són els principals causants de les cegueres permanents com ara la degeneració macular associada a l’edat o la retinopatia diabètica. També s’ha pogut comprovar que l’ús de les pantalles digitals avança una mitjana de 10 anys l’aparició de cataractes.

La llum de les pantalles LED pot provocar danys irreversibles a la retina si no s’utilitzen els filtres adequats.

Totes aquestes dades han fet que la Comissió Europea treballi en aquest tema i hagi posat en marxa un comitè d’estudi per analitzar-ne les repercussions en la població general i especialment entre els menors. Els nens i nenes són el col·lectiu més exposat a aquesta problemàtica, ja que reben tres vegades més llum que un adult pel fet d’utilitzar els dispositius a distàncies més curtes. La màcula retinal no es forma fins als 4 anys, amb la qual cosa es demostra el perill que els menors facin servir telèfons intel·ligents o tauletes diàriament i sense filtres específics.

Un 23% de les cèl·lules de les capes nuclears de la retina moren per l’exposició a la llum. Els nens i nenes són el col·lectiu més exposat.

Com podem protegir els nostres ulls?

Les investigacions realitzades certifiquen que la millor manera de protegir els nostres ulls és utilitzant els filtres que absorbeixen la llum emesa per les pantalles, millorant així el confort visual i reduint el risc de danys irreversibles.

Aquest tipus de filtres es poden trobar en centres òptics especialitzats, com ara l’Òptica de l’Ambulatori de Vic, i es poden aplicar sobre les pantalles dels dispositius digitals, directament incorporar-los a les lents de les nostres ulleres i, fins i tot, a les lents de contacte.

Aquests filtres cal utilitzar-los combinats amb les lents de control digital, la qual cosa permet reduir els riscos de patir danys irreversibles a la retina i disminueix la fatiga visual produïda per l’esforç que exigim als nostres ulls en l’ús de la visió de prop a causa de les pantalles. Així mateix, s’evita l’enlluernament de les pantalles, de manera que es millora el contrast i la nitidesa, i s’obtenen un gran nombre d’avantatges en la nostra vida quotidiana com ara tenir un grau de concentració més alt, gaudir de més hores de son i millorar el rendiment a la feina i a l’escola.

Diversos estudis certifiquen la utilització de filtres específics i les lents de control digital com la solució per protegir els nostres ulls.

Vivim en un món connectat que ha canviat la nostra forma de viure i d’entendre la vida. Convivim amb les pantalles perquè les necessitem, perquè ens ajuden a viure millor i ens fan la vida més senzilla. Protegir els nostres ulls d’un entorn plenament digital és el nostre repte. Fem ús de les noves aplicacions del món de la salut i deixem que els nostres ulls es relaxin, si més no, de tant en tant.


Miquel Estrada, Òptic optometrista