Referent de Benestar Emocional Comunitari al CAP del Remei

La figura del Referent de Benestar Emocional Comunitari (RBEC) té com a objectiu principal la prevenció i promoció del benestar emocional de les persones, així com la detecció de factors de risc psicosocials de patiment mental.

La salut mental: una necessitat imminent

Segons defineix l’Organització Mundial de la Salut, la salut mental “és un estat de benestar en el qual la persona té consciència de les seves pròpies capacitats i és capaç de fer front a l’estrès habitual de la vida, de treballar de forma productiva i de contribuir positivament a la comunitat”.

La salut mental és quelcom més que l’absència de trastorns mentals, és part integral de la salut, i, per tant, és un component integral i essencial d’aquesta. La crisi sanitària provocada per la pandèmia ha anat acompanyada d’una crisi econòmica i social que ha impactat en la salut mental i en el benestar emocional de la població, provocant un increment de l’afectació de la salut mental en totes les franges d’edat. Per aquest motiu, es desplega el Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària, per posar el focus en aquelles persones i/o col·lectius que han patit més les conseqüències de la pandèmia.

Incorporació de la Referent de Benestar Emocional (RBEC)

La RBEC és una nova figura que s’ha incorporat recentment a l’atenció primària. El seu principal objectiu és el desenvolupament de tasques enfocades en la prevenció i promoció de la salut emocional en els col·lectius que més ho necessitin. La salut emocional sovint es pot veure afectada pels factors estressants i les adversitats de la vida diària. Per aquest motiu, la professional treballarà amb la intenció de contribuir, minvar i donar suport en la gestió de les diverses situacions que generen malestar emocional així com minimitzar l’aparició de futurs problemes de salut mental.

Un altre dels seus objectius és la desmedicalització i la no medicalització de temes relacionats amb el malestar emocional. Alhora, vol promoure l’empoderament de la població per a fer front als esdeveniments vitals estressants, potenciant així la seva autonomia.

La professional treballarà de forma conjunta i coordinada amb els diferents professionals assistencials del CAP i també treballarà en xarxa i en coordinació amb els serveis de salut mental i altres serveis i recursos de la comunitat.

Què farà la referent de benestar emocional?

A través del diagnòstic i de les necessitats detectades en la població, s’elaboraran plans i intervencions comunitàries per millorar i contribuir en el benestar emocional de les persones. La seva tasca es desenvoluparà principalment en l’àmbit comunitari i poblacional. Elaborarà i impartirà tallers, grups, activitats, entre altres accions grupals i comunitàries per a l’educació en salut emocional. Alhora, participarà en la detecció de persones que presentin signes de risc o d’alarma de patiment mental. Participarà, conjuntament amb els membres de l’EAP, en la definició i aplicació d’estratègies comunitàries per a l’abordatge del malestar emocional. Una altra de les seves funcions és prescriure serveis comunitaris relacionats amb el benestar emocional. La figura també ofereix l’assessorament i implementació de plans per a l’abordatge del malestar emocional dels professionals del CAP, en funció de les seves necessitats i demandes.

Inicialment, dues de les necessitats detectades des del CAP són, per una banda, les persones que acudeixen a consulta amb malestar emocional associat a un procés de dol per una pèrdua d’una persona estimada i, per altra banda, l’afrontament i la convivència amb el dolor crònic. En resposta a aquestes necessitats, s’estan plantejant dos grups. El primer, un grup d’acompanyament al dol, adreçat a aquelles persones que han patit una pèrdua significativa, amb l’objectiu principal d’acompanyar i donar suport al procés de dol de qualsevol persona. El segon, un grup psicoeducatiu de fibromiàlgia, adreçat a aquelles persones que la pateixen, amb el propòsit principal d’augmentar el coneixement de la malaltia, la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional.


Bruna Riera Morera, Referent de Benestar Emocional Comunitari EAP Vic – CAP El Remei / Twitter: @EAPVIC

Data publicació: febrer 2022


Pots descarregar aquest article en format PDF: