Els darrers canvis viscuts al barri afecten la nostra salut

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) juntament amb la Comissió de Salut del Pla Comunitari del Poble-sec està realitzant aquests darrers mesos un re-diagnòstic de salut en el marc del programa Barcelona Salut als Barris

Gener 2018 Poble-sec: Re-diaganòstic de Salut del Barri.

Problemes que ens afecten a tots

El soroll, la brutícia o l’excés de pisos turístics són problemes que han sorgit al Poble-sec en aquests darrers anys i han afectat la salut de veïns i veïnes del barri. Tot i que no semblen, apriori, problemes pròpiamentde salut, són factors fonamentals que condicionen i determinen l’estat de salut de la població i la seva qualitat de vida.

L’ASPB pretén descriure aquesta nova realitat mitjancant la realització d’un diagnòstic de salut dins del marc del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB).

Mitjançant un procés participatiu conjunt entre entitats i veïnat s’actualitzarà el diagnòstic realitzat al barri el 2008

Re-diagnòstic 2018

El procés de diagnòstic s’ha caracteritzat per la participació comunitària. A partir dels registres disponibles de diferents fonts d’informació, l’ASPB elabora una sèrie d’indicadors per descriure l’estat de salut de la població i els seus determinants. Aquesta anàlisi es complementa amb les percepcions de persones que treballen i/o viuen al barri. S’han realitzat una sèrie d’entrevistes en profunditat a persones coneixedores del barri i s’estan portant a terme diversos grups focals amb veïns i veines en funció de les diferents edats.

L’objectiu és que el veïnat de totes les edats puguin debatre sobre els aspectes positius i negatius del barri que afecten la seva salut

Primer diagnòstic: 4 problemes prioritaris

  • salut mental en adults.
  • problemes de dependència i autonomia en gent gran.
  • obesitat i sedentarisme en la infància.
  • consum de drogues en adolescents i joves.

Marta Olabarria, Tècnica de Salut Pública – Agència de Salut Pública de Barcelona / www.aspb.cat / Twitter: @salutpublicabcn

Esther Garcia, Tècnica del Pla Comunitari i Coordinadora d’entitats del Poble-sec / Facebook: Pla Comunitari Poblesec

Mònica Coll, Infermera CAP Les Hortes – EAP Poble-sec / Twitter: @CAPLesHortes / Facebook: CAP Les Hortes