Prescripció d’infermeria. Un pas més en el desenvolupament autònom de la professió infermera

Les infermeres i infermers podran començar a emetre els plans de medicació que indiquen en la seva pràctica diària dins del sistema de recepta electrònica amb signatura pròpia. Aquest procediment es recull en el decret 180/2019 de 27 d’agost, aprovat per la Generalitat de Catalunya, que regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per la indicació de l’ús i autorització de dispensació de medicaments i de productes sanitaris d’ús humà.

Principals avantatges

 • La infermeria és una professió amb autonomia, funcions i responsabilitats pròpies.
 • La prescripció ha estat una demanda durant molts anys per part del personal d’infermeria i que permet donar més autonomia i visibilitat a la professió.
 • Aquesta tasca serà d’exclusiva responsabilitat del personal d’infermeria, s’evitaran duplicitats de visites i esperes innecessàries, fent el sistema més eficient i àgil per al pacient. És una pràctica quotidiana, la infermera indica i utilitza fàrmacs amb bon criteri i sense disposar de reconeixement de la competència mèdica.
 • La recepta electrònica és una eina de salut consolidada incorporada a la pràctica clínica.

Aquest procés es va iniciar el passat 12 de gener en fase de proves en determinats centres sanitaris. Posteriorment s’anirà estenent arreu del territori donant capacitat a totes les infermeres i infermers per prescriure dins els marges legals vigents.

Requisits per poder prescriure

Aquest procés requereix l’obtenció d’un certificat de signatura digital per tal que les infermeres i infermers puguin signar l’ordre de dispensació en format de recepta electrònica. Per tal de garantir la seguretat del pacient cal:

 • Tenir el títol de diplomatura o grau d’infermeria, el títol d’ajudant tècnic sanitari o equivalent.
 • A més cal acreditar una experiència professional mínima d’un any. En cas de no disposar d’aquesta experiència, s’haurà de passar una formació específica.

Què poden prescriure?

El Consell de la Professió Infermeria del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició del Ministeri de Sanitat i Consum un primer catàleg de productes sanitaris i de fàrmacs que estan consensuats en guies pràctiques que no estan subjectes a la prescripció mèdica. A continuació en detallem alguns exemples:

1. Material de cures:

 • Venes, apòsits, esparadrap, sondes vesicals, bosses de recollida d’orina, pegats oculars, cànules, col·lectors, bosses d’urostomia o bolquers.
 • Cremes: combinacions de col·lagenasa, neomicina, mupirocina o sulfadiazina de plata.

2. Medicaments:

 • Agents contra el funcionament d’estómac i intestí  (Buscapina)
 • Protectors gàstrics (Omeprazol, Pantoprazol)
 • Antidiarreics: sals de rehidratació oral (Suero Oral)
 • Vitamines Tiamina (B1), Pirodoxina (B6)
 • Suplements minerals (Mastical, Natecal, Calcium)
 • Antiparasitaris (Pirantel)
 • Analgèsics (Paracetamol)
 • Preparats pel refredat (Romilar)
 • Oftalmològics (Llàgrimes Artificials)

Aquests són una mostra del que s’ha inclòs dins el Vademècum prescriptor per a infermeria. Serà a la consulta, depenent de la necessitat de cada pacient, on es decidirà el millor tractament segons les cures, és a dir, és buscarà el millor producte davant de la clínica que presenti el pacient.

Protocols i catàlegs s’aniran revisant, podent afegir-se altres tipus de materials o medicaments dins de la prescripció electrònica d’infermeria.


Dolors López, Infermera EAP Poble Sec – CAP Les Hortes / Twitter: @CAPLesHortes

Data publicació: abril 2021


Enllaços d’interès:

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-infermera.html

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/


Pots descarregar aquest article en format PDF:

1 Trackback / Pingback

 1. Nous rols d’infermeria del 2021 – ferSalut

Comments are closed.