La formació d’estudiants al CAP Sarrià

Alguns pacients ja hauran vist que de fa un temps el seu metge/essa de família no està sol a la consulta. Això és fruit de la col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya, per participar en la formació dels estudiants de medicina i infermeria.

Gener-Desembre 2018 CAP Sarrià: Col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya.

Nosaltres hi vam passar

Quan un centre vol participar en la formació dels professionals sanitaris del futur, cal que la ciutadania, els usuaris dels Centres d’Atenció Primària, ho sàpiguen i ho entenguin, perquè han de ser una part fonamental d’aquesta nova etapa.

A nivell personal, que des del primer moment he volgut participar en la formació dels estudiants, està sent una experiència enriquidora. M’ha recordat que jo també, fa molts anys, era un estudiant que va fer pràctiques en un CAP, on tant la tutora, Dra. Garcés, com els pacients em van permetre començar a gaudir i aprendre d’aquesta professió. Ara crec que és la meva obligació transmetre als estudiants, en el que pugui, el meu coneixement i la meva visió de la relació metge-pacient, des de l’àmbit de la medicina familiar i comunitària. Crec que és a l’Atenció Primària on el metge pot desenvolupar més la visió humana i social de la medicina, a més de posar en pràctica els seus coneixements adquirits durant la carrera.

Per tot plegat els demanem permís per tenir al nostre costat un futur metge/essa o infermer/a que participarà de l’entrevista clínica, exploració, diagnosi i tractament d’allò pel qual ens han consultat i, que si cal, els ofereixin el seu puntde vista per millorar o emfatitzaren allò què, els que ja fa un temps que exercim, potser hem oblidat.


Josep Abadal i Sastre, Metge de família EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria