Menys sofà i més caminar per millorar la salut

Un nivell insuficient d’activitat física és un factor de risc de nombroses malalties. També ho és passar moltes hores en comportament sedentari, independentment del que ens moguem la resta del dia. Vols participar en un estudi per reduir el sedentarisme i ser més actiu?

SITLESS: un estudi de recerca

Ser poc actiu és un dels factors que contribueix al desenvolupament de les patologies cròniques més prevalents de la societat moderna. Nivells insuficients d’activitat física s’associen a 3,2 milions de morts a l’any a tot el món, segons calcula l’Organització Mundial de la Salut.

Dues de les línies prioritàries d’actuació del Sistema Sanitari Públic són augmentar el nivell d’activitat física i reduir els nivells de sedentarisme de la població. En els darrers anys les administracions han invertit en programes de salut pública que animen la població a practicar activitat física de forma continuada. Amb tot, ara se sap que no és suficient. Els períodes prolongats de sedentarisme (que s’entén per dur a terme activitats que requereixen una despesa d’energia molt baixa) causen riscos per a la salut, fins i tot en persones que fan activitat física amb regularitat. Això és especialment rellevant en persones d’edat avançada, que ja no tenen obligacions laborals i poden caure més fàcilment en rutines de poca despesa energètica.

Es calcula que a la Unió Europea (UE) els adults més grans de 65 anys passen una mitjana de 7 hores asseguts al dia.

Un projecte finançat per la UE

SITLESS és un projecte de recerca finançat per la UE (en el marc de l’Horitzó 2020), on hi treballem, a part de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna i la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, centres d’altres ciutats d’Europa.

L’estudi SITLESS té l’objectiu d’avaluar els efectes d’una intervenció complexa basada en un programa estàndard d’activitat física combinat amb estratègies de canvi de comportament per reduir el sedentarisme i augmentar els nivells d’activitat física de les persones majors de 65 anys que es visiten a l’Atenció Primària. També es pretén millorar altres variables importants com la funció física i la qualitat de vida relacionada amb la salut. A través d’aquesta intervenció s’espera crear l’hàbit de realitzar activitat física i reduir les hores asseguts a llarg termini en la majoria de participants. Així mateix, s’espera influir en una millora de la salut física i mental.

Vols participar en l’estudi?

Cerquem:

  • Persones majors de 65 anys.
  • Autònoms per caminar.
  • Que no realitzin activitat física o que estiguin as- seguts massa estona la majoria de dies.

Consulta amb la teva infermera/infermer o metge/ssa de referència.


Maria Giné Garriga, Investigadora del Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport Universitat Ramon Llull