Millores en el procediment de recollida de documentació

Les dades relacionades amb l’àmbit de la salut són considerades sensibles i vulnerables. Per això en fer tràmits o sol·licitar documentació sanitària és imprescindible que els usuaris aportin certes acreditacions.

Garantim la seguretat i la confidencialitat

Des del CAP Vallcarca-Sant Gervasi es fa un esforç diari considerable per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades de tots els nostres usuaris per part de tota la plantilla. És per això que l’accés al registre, les modificacions, rectificacions o anul·lacions de dades de caràcter personal s’han de dur a terme amb totes les garanties de seguretat, tot i tindre en compte que tractem amb persones.

Així, doncs, és condició sine qua non que des del taulell d’Atenció a l’Usuari el nostre personal demani acreditació per realitzar qualsevol tràmit o demanar l’entrega de qualsevol tipus de documentació.

Arribats a aquest punt, és interessant recordar el que diu la Carta sobre Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la Salut i l’Atenció Sanitària, actualitzada durant l’any 2015.

  • De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de dades personals referents a l’àmbit sanitari, per realitzat qualsevol tipus de tràmit haurà de presentar-se directament la persona interessada.
  • En el supòsit que qui realitzi el tràmit i/o recollida de documentació sigui un tercer, aquest s’haurà d’acreditar amb una autorització expressa signada per la persona interessada, acompanyada de fotocòpia del DNI.

Podreu trobar el document d’autorització al nostre web, a la secció d’Info i tràmits.


Ricardo Cañabate, Atenció a l’usuari CAP Vallcarca – Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg