Se m’ha escapat!

L’enuresi nocturna és l’emissió involuntària i inconscient d’orina en nens majors de 6 anys, és més freqüent en nens que en nenes i no és estrany trobar antecedents familiars.

L’enuresi nocturna es relaciona amb…

 • El son profund i la dificultat per llevar-se.
 • Solen ser nens que durant el dia necessiten anar molt sovint al bany perquè la capacitat funcional de la seva bufeta és menor, i s’omple de seguida.
 • Una maduració lenta dels mecanismes de control de la bufeta per part del sistema nerviós central.
 • S’ha de tenir present que els problemes emocionals o situacions estressants poden provocar, en un nen que prèviament controlava bé els esfínters, que torni a mullar el llit per la nit

Consells

 • Tranquil·litzar el nen, explicant-li que és un problema maduratiu que desapareixerà espontàniament.
 • No renyar-lo ni recriminar-li mai el fet que s’hagi orinat al llit.
 • Gratificar intensament les nits seques i ignorar les nits en les que no hi ha hagut control.
 • Orinar sempre abans d’anar a dormir.
 • Disminuir la ingesta de líquids durant la tarda-nit.
 • En ocasions pot ser útil acostumar-lo a fer miccions freqüents pautades durant el dia per eliminar l’hàbit retenidor.
 • Pot ser útil fer un calendari perquè vegi de forma gràfica els seus èxits: dibuixa un sol la nit seca i un núvol la nit que s’orina.
 • No està indicat el tractament farmacològic de forma sistemàtica.

Alícia Mainou, Pediatra EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes