Ansietat i estrès: malalties modernes?

L’estil de vida que s’imposa en les grans ciutats ens fa portar un ritme frenètic i vertiginós, ple d’activitats i responsabilitats, que poden deixar-nos esgotats al final del dia. Si a això li sumem les preocupacions habituals de la vida (salut, treball, fills...) el resultat pot ser un elevat nivell d’ansietat i estrès.

Any 2017: Taller de relaxació del CAP Sarrià

Estrès

Podem considerar l’estrès com el procés que es posa en marxa quan una persona percep una situació o esdeveniment com amenaçant o desbordant dels seus recursos. Sovint els fets que el posen en marxa són els que estan relacionats amb canvis, exigeixen de l’individu un sobreesforç i poden posar en perill el seu benestar personal. Però no sempre té conseqüències negatives. En ocasions, la seva presència representa una excel·lent oportunitat per a posar en marxa nous recursos personals, enfortint així l’autoestima i incrementant les possibilitats d’èxit en ocasions futures.

El problema el trobem quan aquest nivell d’estrès al qual estem sotmesos ens afecta de manera significativa al nostre dia a dia, tot tenint un impacte negatiu en el nostre treball, relacions socials, qualitat de vida i salut.

Ansietat

L’ansietat és bàsicament un mecanisme defensiu. És un sistema d’alerta davant situacions considerades amenaçadores. És un mecanisme universal, es dóna en totes les persones, és normal, adaptatiu, millora el rendiment i la capacitat d’anticipació i resposta. La funció de l’ansietat és mobilitzar l’organisme, mantenir-lo alerta i preparat per a intervenir enfront dels riscs i amenaces, de forma que no es produeixin o es minimitzin les seves conseqüències.

L’ansietat, com mecanisme adaptatiu, és bona, funcional, normal i no representa cap problema de salut. Tanmateix, en alguns casos, aquest mecanisme funciona de forma alterada, és a dir, produeix problemes de salut i, en lloc d’ajudar-nos, ens incapacita.

Quins factors poden influir en que un mecanisme normal, saludable i adaptatiu, deixi de ser-ho?

 • Factors biològics, alguns d’ells genètics.
 • Factors de personalitat: patrons d’afrontament de l’estrès, estil de vida.
 • Factors ambientals: aprenentatge, contextos i recolzaments socials.

Cal diferenciar…

 • La causa de l’estrès és fàcilment identificable, la de l’ansietat no.
 • En l’ansietat prima la por, en l’estrès la preocupació.
 • L’ansietat és un excés de futur, l’estrès un excés de present.
 • L’estrès sol ser provocat per factors externs, l’ansietat s’alimenta de factors interns.
 • L’estrès desapareix amb la situació estressant, l’ansietat sol perdurar.

I quan se surt de mare, què notem?

El primer a saber és que els símptomes són comuns, per tant l’enfocament per tractar-lo serà també comú. La importància de saber la simptomatologia de l’estrès i l’ansietat ens pot ajudar a atacar-lo de manera més directa i evitar suggestionar-nos per altres problemes de salut. Diferenciem 7 classes de símptomes, dependent de les zones anatòmiques o de l’afectació a la nostra vida:

 1. Símptomes cranials i cervicals: mareig i atordiment mental, punxades en el coll, mal de cap, contractures cervicals…
 2. Símptomes toràcics: taquicàrdies i palpitacions, punxades i opressions…
 3. Símptomes respiratoris: augment de la freqüència respiratòria, hiperventilació, associat a les taquicàrdies, por irracional de “sensació de mort” amb manca d’aire i sensació d’ofec…
 4. Sensacions d’irrealitat i despersonalització.
 5. Pensaments obsessius: més associats als trastorns obsessius compulsius (TOC), pensaments en cadena…
 6. Trastorns del son: dificultat per dormir, por d’anar a dormir (per si passa quelcom), sobresalts nocturns, malsons, insomni…
 7. Altres símptomes: adormiment de mans, augment de pes associat a l’ansietat, pèrdua de pes, tristesa, abúlia, apatia (que si no es tracta de manera ràpida pot portar a problemes de depressió), tremolors, nàusees, diarrees…


David Uzquiza, Infermer EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes