Tots junts fem salut! El PINSAP, l’acció conjunta de la societat i el Govern per promoure una Catalunya més saludable.

8 de cada 10 elements que determinen la salut de la nostra població estan fora del sistema sanitari. La gran majoria són factors relacionats per les mateixes persones i les seves activitats diàries així com pel nostre entorn més immediat, amb les polítiques i accions del Govern que actuen com a promotors d’opcions de vida més saludables. L’any 2014 es va posar en marxa el PINSAP (Pla interdepartamental de salut pública) amb el compromís de millorar la salut de la població a través de l’acostament de la salut a totes les polítiques i la participació de tots els sectors de Govern i agents de la nostra societat.

Quins són els determinants que influeixen en la nostra salut?

La salut és un dels béns més preuats de la nostra societat. Tot i que el sistema sanitari que gaudim a Catalunya és un element fonamental del nostre estat del benestar, cal tenir present que hi ha altres àmbits que influeixen en la bona salut dels ciutadans:

 • Les característiques individuals (edat, sexe).
 • Els estils de vida (que són modificables): consum d’alcohol o tabac, l’activitat física.
 • Les condicions de vida i de treball, l’alimentació, l’accés a béns i serveis fonamentals (educació, sanitat).
 • Influències econòmiques, culturals i ambientals.

Per tant, la salut es crea en el context de la vida diària i depèn en gran mesura de les condicions de vida de les persones i comunitats (i els seus actes quotidians) i del seu entorn immediat. I així ho demostren els resultats obtinguts de l’enquesta Òmnibus 2014-2 (Generalitat de Catalunya) davant la pregunta “Com valora la població els factors que determinen la nostra salut?”. Els més valorats van ser l’alimentació, els estils de vida, el treball, l’entorn, l’educació, els ingressos econòmics i els serveis sanitaris.

Salut a totes les polítiques

D’acord amb la Declaració universal dels drets humans, tota persona té dret a un nivell de vida que li asseguri la salut i el benestar respecte a l’alimentació, vestir, habitatge, atenció sanitària i els serveis socials necessaris. Però el gran repte està en lluitar contra les desigualtats socials, ja que aquestes deriven en desigualtats en salut i és que… com pitjor és la posició social de la persona, pitjor salut té. Per tant, cal impulsar accions centrades a aconseguir l’equitat en salut al marge de l’estatus i les circumstàncies socials de les persones.

En aquest sentit, al febrer de 2014, es va posar en marxa el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya, una iniciativa alineada amb l’estratègia i recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per millorar les condicions de vida quotidianes i la bona salut de la població, incorporant efectivament la salut a totes les polítiques i desenvolupant iniciatives de promoció i protecció de la salut, especialment adreçades als grups més vulnerables de la societat.

Pla pioner de salut pública per la millora de la salut per a tots i la reducció de les desigualtats en salut.

Els 5 grans reptes del PINSAP

 1. PES. Prevenció i control de l’obesitat en la població infantil i adulta –> Promoció de fruita + activitat física.
 2. INFECCIONS. Control de les infeccions de transmissió sexual i virus de la immunodeficiència humana –> Prova ràpida de VIH + Ús de les xarxes socials per difondre missatges preventius.
 3. SALUT MENTAL. Promoure la salut mental i mitigar els efectes de la crisi sobre la salut –> Codi suïcidi + Programes per a persones aturades.
 4. ADDICCIONS. Reduir l’impacte de les addiccions –> Activitats per a joves a l’entorn del lleure.
 5. PAÍS. Promoure l’esforç de país per millorar l’entorn, les condicions de vida i treball –> Millora de l’aire + Salut laboral.

Activitats més destacables

 • La mobilitat. Promoure la salut amb l’increment de l’ús de sistemes de transport sostenibles, augment de la seguretat viària i la sostenibilitat ambiental. Exemples d’actuacions: camins escolars, vies verdes, Bicifeina, carrils bici…
 • L’alimentació. Millorar l’accés de tota la població a una alimentació saludable, contribuint a la reducció de l’obesitat i dels problemes de salut crònics. Exemples d’actuacions: Projecte “Aquí sí. Fruita i salut” i Projecte AMED, per ampliar l’opció de fruita en els àpats dels bars, restaurants, menjadors laborals i hospitals.
 • L’entorn. Millorar l’accés de tota la població a un entorn generador de salut. Exemples d’actuacions: Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PMQA). Programa MOVELE per promoure els vehicles elèctrics, “Més bicicleta, menys contaminació”, millora dels índexs de recollida selectiva o l’activitat “Visc amb soroll?” sobre la contaminació acústica.
 • L’ocupació. Millorar l’accés a una ocupació de qualitat amb polítiques actives d’ocupació centrades en els col·lectius més desafavorits (discapacitats, aturats de llarga durada, persones en risc d’exclusió o els joves). Exemples d’actuacions: “Inserjove”, “Aprenent i treballant”, “Forma i insereix”, “Treball als barris”, etc.
 • L’urbanisme i l’habitatge. Millorar l’accés de les persones de menys nivell socioeconòmic a un habitatge adequat. Exemples d’actuacions: Pla per al dret a l’habitatge (ajuts urgents a famílies desnonades, ajuts al pagament del lloguer…) o protecció de la pobresa energètica.
 • L’educació. Millorar el nivell educatiu i reduir les desigualtats educatives. Exemples d’actuacions: Programa “Família i Escola” i “Salut i Escola”, programes adreçats a combatre el consum de drogues i tabac com “Nits Q” o la limitació de les cigarretes electròniques.
 • La cultura, activitat física i lleure. Millorar la salut mitjançant la participació en activitats culturals i de lleure i l’activitat física saludable, reduint les desigualtats d’accés. Exemples d’actuacions: Xarxa de Biblioteques de Catalunya i les seves variants (biblioplatja, bibliopiscina o biblioparc), Programa “Apropa Cultura” de L’Auditori, Cicles “Lletres i Salut”, Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES), Programa “Fitjove” de prevenció del consum de drogues a través de l’esport o l’ús de les xarxes socials per difondre missatges preventius (“El Pep.info” i “La Clara.info”).
 • L’atenció sanitària. Millorar la salut amb l’accés universal a una atenció sanitària de qualitat. Exemples d’actuacions: Activació del codi Risc de suïcidi (CRS) o la implementació de la prova ràpida del VIH a l’atenció primària.
 • Les polítiques socials. Millora de la col.laboració entre els serveis socials bàsics i l’atenció primària de salut. Exemples d’actuacions: Pacte per a la Infància a Catalunya o Plans de promoció de la salut comunitària (xerrades i tallers en centres de salut, acompanyament a la gent gran a visites mèdiques, etc.)


Informació addicional d’interès:

Agència de Salut Pública de Catalunya. PINSAP.