Cat@Salut La Meva Salut: totes les dades sanitàries a l’abast

El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital personal i intransferible de consulta, que permet disposar de la informació personal de salut i d’altres serveis en línia com fer tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut.

Què és Cat@Salut La Meva Salut

És una plataforma digital, que inclou la informació que s’ha generat per l’atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. Aquesta informació ha de ser publicada pels centres per tal que els pacients la puguin visualitzar i es pot consultar a través del Cat@ Salut La Meva Salut.

Per garantir la confidencialitat i la seguretat en l’accessibilitat a les dades, només hi tenen accés les persones majors d’edat que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) i d’algun sistema d’identificació personal unívoca de la seva identitat (document electrònic). En la resta de casos cal adreçar-se al CAP de referència amb la TSI i el DNI per signar una sol·licitud d’accés. És imprescindible un correu electrònic i un mòbil per poder completar l’accés i les Unitats d’Atenció a l’Usuari dels centres d’atenció primària tenen la informació necessària per poder facilitar aquest registre.

Objectius

 1. Afavorir la participació i la coresponsabilitat dels ciutadans en la prevenció i cura de la pròpia salut.
 2. Esdevenir un espai on els ciutadans interactuïn en línia, mitjançant el seu ordinador o altres dispositius mòbils, amb el Departament de Salut, els seus organismes i les entitats proveïdores (hospitals, centres d’atenció primària, etc.).
 3. Ser un projecte en contínua evolució per a l’adopció de millores que posin a l’abast de la ciutadania informacions i funcionalitats per tenir cura de la seva salut.

Quina informació i serveis ofereix?

El Cat@Salut La Meva Salut està en fase d’evolució i s’estan introduint les dades i la informació de manera progressiva. En conseqüència, és possible que no hi trobeu disponibles totes les dades del vostre historial clínic, atès que s’hi aniran incorporant a mesura que siguin facilitades pels centres.

Entre la informació i els serveis als quals els ciutadans podran accedir cal destacar:

 • Les dades de salut més rellevants publicades pels centres proveïdors d’atenció sanitària i contingudes a la història clínica compartida a Catalunya.
 • El pla de medicació vigent de la recepta electrònica.
 • Les vacunes administrades.
 • Els diagnòstics.
 • Els informes clínics (urgències, ingressos, atenció ambulatòria).
 • Els resultats de les proves i les exploracions complementàries generades en l’atenció mèdica.
 • La realització de gestions, de forma personalitzada, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Certificats digitals admesos

 • eDNI o DNI electrònic
 • Certificat idCAT
 • CERES (CERtificació ESpanyola)
 • e-OMC (carnet de metge col·legiat)
 • HealthSign
 • Firma professional

Daniel Lucena, Infermer EAP Poble Sec CAP Les Hortes


Informació addicional d’interès:

Accés Cat@Salut La Meva Salut

La meva salut