Disfàgia: detecció i cures

La disfàgia és la dificultat per a deglutir aliments o líquids, des de la boca fins a l'estómac. Relacionat amb múltiples tipus de patologies, pot provocar deshidratació, desnutrició i pneumònies greus que poden complicar-se fins a la mort.

Quins són els senyals d’alarma? Com es detecta?

Els senyals d’alarma de disfàgia es poden observar durant els menjars:

 • Tos o ennuegada durant el menjar/beguda de líquids.
 • Veu humida immediatament després d’empassar.
 • Restes a la boca després d’empassar.
 • Necessitat d’empassar en diverses vegades.
 • Cau menjar/aigua de la boca.
 • S’allarga el temps dels menjars.

Si es detecta algun d’aquests senyals, es recomana consultar al professional sanitari de referència per realitzar el cribratge i recomanacions nutricionals adequades, per tal d’avaluar tant l’eficàcia com la seguretat de la deglució.

Una primera detecció podria fer-se amb el Eating-Assessment Tool 10 (EAT-10) on la persona ha de respondre a cada pregunta de manera subjectiva.

D’altra banda, el Mètode d’Exploració Clínica Volum-Viscositat (MECV-V) pot dur-se a terme a peu de llit o en el domicili de la persona per part d’un professional de la salut.

Altres casos concrets hauran de ser estudiats mitjançant videofluoroscòpia, fibroendoscòpia o manometria esofàgica.

Recomanacions nutricionals en persones amb problemes de deglució

Resulta fonamental aconseguir textures homogènies, evitant aliments enganxosos i amb doble textura, fibrosos, fruites o verdures amb llavors, que es fragmentin amb facilitat o que desprenguin aigua o suc en mossegar-se.

A vegades també es recomana menjar en petits volums, amb cullereta petita de postres i pot ser necessari la utilització d’espessidors comercials per a poder adaptar els líquids a la textura recomanada.

Cures de la boca i recomanacions per donar a menjar a persones amb disfàgia

 • Abans de la ingesta hidratar la boca o prendre un aliment fred i/o de sabors àcids, ja que estimulen el mecanisme de deglució. Per exemple, gelats de gel fets en una glaçonera amb suc de taronja/pinya i camamilla.
 • Pròtesis dentals ajustades.
 • Higiene de boca estricta després de cada menjar, ja que les restes de menjar poden provocar fongs.
 • La posició de la persona ha d’estar asseguda o ben incorporada en el llit a 90 graus, col·locant coixins si calen, tenint cura que el cap estigui lleugerament flexionat cap endavant i la barbeta cap avall, evitant l’extensió del coll cap endarrere mentre s’empassa. En cas d’hemiplegia, inclinar el cap al costat parètic.
 • En acabar de menjar, mantenir 30 minuts mínim en sedestació i evitar ficar al llit a la persona immediatament havent dinat.
 • Per dormir deixar el capçal incorporat evitarà que s’ennueguin amb la seva pròpia saliva.
 • Prioritzar sempre que la persona pugui menjar per si mateixa al seu ritme.
 • Mantenir la mateixa alçada que la persona.
 • No utilitzar: canyetes, xeringues ni gots baixos de boca ampla per a donar aliments.
 • Fer ús de culleres petites de postres amb quantitats petites cada vegada.
 • Si la persona no empassa d’una sola vegada, donar una cullera petita plena i una altra buida.
 • No donar menjar ni beure, si està endormiscat o agitat. Seria recomanable retirar el menjar i esperar un altre moment més idoni.
 • Esperar que la boca estigui neta i sense residus abans de la següent cullerada.
 • Respecte a la medicació: triturar la medicació a pols, administrar-la en les primeres cullerades de menjar, mai barrejar en un got/plat de “túrmix”, ja que si la persona no es pren tot el contingut no s’haurà pres tota la medicació. Si es tracta de xarops o medicació en format líquid, comentar-ho amb el vostre metge per si es pot administrar.

Consells

De vegades es pot tractar la causa que provoca la disfàgia, però d’altres vegades no existeix cap tractament curatiu, si bé existeixen exercicis senzills que poden ajudar a frenar l’evolució de la disfàgia.


Mónica Mesas Cervilla, Infermera Unitat de Geriatria CAP Roger de Flor – EAP Dreta de l’Eixample / Twitter: @caprogerflor

Data publicació: febrer 2022


Enllaços d’interès:


Pots descarregar aquest article en format PDF: