Les retinografies

La retinografia és una tècnica que s'utilitza en medicina per obtenir fotos en color de la retina. La retina és la capa de teixit sensible a la llum que es troba a l'interior de l'ull, gràcies a la qual és possible la visió.


Què és?

Mitjançant aquest procediment es poden detectar diferents malalties que afecten la retina, com la retinopatia diabètica, la retinopatia hipertensiva, la retinosi pigmentària i la degeneració macular associada a l’edat. Igual que en altres tècniques mèdiques, les imatges obtingudes poden ser tractades digitalment, la qual cosa facilita el seu emmagatzematge, anàlisi posterior i seguiment de l’evolució de les possibles patologies.

Aquest sistema ha demostrat la seva utilitat per a la detecció primerenca de la retinopatia diabètica, que és una malaltia ocular que afecta els pacients amb diabetis mellitus i constitueix una de les principals causes de ceguesa als països desenvolupats.

Com es realitzen?

La retinografia és una prova senzilla, útil, segura i molt còmoda per al pacient. S’haurà de recolzar a la mentonera de l’instrument i fixar la vista en un punt lluminós mentre l’examinador realitza les captures fotogràfiques corresponents. L’únic que notarà el pacient serà com si es disparés un flaix d’una càmera. La durada de la prova sol ser d’uns 10 minuts.

Cal venir acompanyat?

Pot ser que en alguns casos, a causa de l’opacitat o problemes de fixació de la imatge, no s’obtingui un resultat del tot nítid i sigui necessari dilatar la pupil·la. Com que l’efecte de les gotes dilatadores dura aproximadament dues hores, s’haurà de tenir precaució i no agafar el cotxe, i en aquest cas seria convenient venir acompanyat.

En cas d’utilitzar lents de contacte, cal que no les porteu posades.

Què he de fer després de l’exploració?

Després de l’exploració, podeu fer vida normal, excepte si s’ha dilatat la pupil·la que caldrà esperar 2 hores per conduir.

Quan tindré el resultat?

El resultat de la prova és immediat. Al dia següent un especialista revisa totes les retinografies realitzades i en fa el diagnòstic. En cas necessari, es comunicarà amb el pacient. Si pel contrari tot està correcte, el següent dia que tingui visita amb el seu metge de capçalera l’informarà del resultat.


Marta Peralta, TCAI Albera Salut /Twitter: @AlberaSalut

Data publicació: Desembre 2021


Pots descarregar aquest article en format PDF: