Un sistema de salut per a tothom

Encarem la recta final de l’any i ho fem en una situació que ens obliga a ser molt prudents per poder frenar la transmissió de la Covid-19. En aquest període, caracteritzat per una major interacció social, és molt important reforçar totes aquelles mesures que ja coneixem bé i que ens ajuden a prevenir les infeccions. És el cas de la vacunació: no deixarem d’insistir en el fet que les persones que encara no s’han vacunat, ho facin.

Malauradament, la pandèmia segueix condicionant les nostres vides i l’activitat dels nostres centres sanitaris. La vacunació segueix sent un element imprescindible, que requereix moltes mans, igual que la detecció i l’atenció a malalts de covid.

Tot i això, és molt important fer èmfasi en la recuperació de l’activitat corresponent a la resta de patologies. Les dades assenyalen ja que hem avançat molt, respecte al 2020, en el diagnòstic i control clínic de les patologies més prevalents, però és clau poder donar resposta a aquesta onada silenciosa que la covid ha ocultat.

Igualment, no podem obviar les necessàries transformacions que el nostre sistema de salut necessita i que la pandèmia ha fet més evidents. Una primera transformació passa per l’enfortiment del sistema, per dotar-lo de més recursos. El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022 ens permet avançar en aquesta direcció, però és imprescindible que el Govern de l’Estat segueixi aportant recursos, en forma de fons covid, perquè la pandèmia continua i les necessitats es mantenen.

Calen també canvis en àrees i línies assistencials clau. L’atenció primària n’és una. Hem d’introduir nous perfils professionals, com els referents de benestar emocional (majoritàriament psicòlegs), que ja han començat a desenvolupar la seva activitat en algunes àrees bàsiques de salut, o com els gestors de casos que han d’ajudar a les persones en el seu recorregut pel sistema i descarregar així altres professionals com metgesses i infermeres.

La salut mental també és una prioritat absoluta. La pandèmia ha tingut conseqüències en els nivells de salut mental de la població, especialment entre els més joves. És fonamental donar resposta a aquesta realitat, acostant els serveis i els professionals allà on existeixen les necessitats de les famílies.

La gent gran, les persones amb dependència i cronicitat, amb algun tipus de discapacitat o que viuen en residències necessiten una atenció més coordinada, sense fragmentació entre equips assistencials. Per això, hem de crear l’Agència integrada social i sanitària, que permeti donar una resposta global i efectiva a aquestes demandes.

Hem d’estar ben preparats davant de situacions com les que hem viscut en aquesta pandèmia. Per això, hem d’enfortir les estructures de salut pública, amb més recursos i amb un reforç de la intel·ligència epidemiològica.

Els professionals de la salut són la clau del sistema. El sistema sanitari és el talent, l’expertesa i la humanitat de la seva gent. Els professionals estan vivint situacions difícils en el context de pandèmia i és fonamental que millorem les seves condicions laborals i estabilitzem les plantilles.

Des del Departament de Salut estem treballant en aquestes i moltes altres línies, per aconseguir que el sistema de salut, malgrat els condicionants de la pandèmia, pugui donar una millor resposta a les necessitats de la ciutadania. Perquè és clau que el nostre sistema sigui accessible i resolutiu, i totes les persones el puguin percebre com un gran actiu al seu servei.


Dr. Josep Maria Argimon i Pallàs, Conseller de Salut


Data publicació: Desembre 2021


Pots descarregar aquest article en format PDF: