Eutanàsia: el dret a decidir com volem morir

El passat 24 de juny va entrar en vigor la nova Llei reguladora de l’Eutanàsia, un dret que poden exercir totes les persones en determinades circumstàncies perquè professionals de la salut els ajudin a morir. Aquesta normativa dona resposta a una demanda actual de la societat, de manera accessible, equitativa, per a tothom qui ho vulgui, i amb garanties.

Qui la pot sol·licitar?

Poden sol·licitar la prestació aquelles persones majors d’edat amb nacionalitat espanyola que pateixin una malaltia “greu i incurable” o bé un “patiment greu, crònic i impossibilitant” que provoqui un “patiment físic o psíquic intolerable”.

Com i on s’efectua?

El pacient ho pot triar. Es pot realitzar en centres públics, privats o concertats, i al domicili del pacient. La prestació es pot dur a terme en dues modalitats: l’administració directa al pacient d’una substància per part de l’equip assistencial i la prescripció o el subministrament al pacient per part de l’equip d’una substància que el mateix pacient es pugui autoadministrar.

Prestació de l’eutanàsia al Document de Voluntats Anticipades (DVA): Es recomana que, quan encara s’està en plenes facultats físiques i mentals, es deixi constància de la voluntat de rebre aquesta prestació al Document de Voluntats Anticipades (DVA).

L’acompanyament a morir

Més enllà dels requisits legals i procedimentals a seguir és important que la família, els cuidadors i l’entorn més proper coneguin la voluntat final del malalt. Aquest treball previ és fonamental per entendre i saber empatitzar amb la persona que demana l’eutanàsia.

Sovint el pacient vol que sigui el seu metge/metgessa de família de referència qui l’acompanyi fins al darrer respir. La confiança dipositada en el professional de la salut esdevé un privilegi i a la vegada una gran responsabilitat que cal saber afrontar. Per aquest motiu, s’està fent formació específica als professionals implicats, per tal que no només coneguin el marc legal i casuístiques específiques que preveu la nova llei sinó també per gestionar un nou paradigma: ja no es tracta únicament de cuidar i curar els pacients sinó també acompanyar-los al seu darrer adéu.

Al ser una llei molt recent, és important promoure el coneixement d’aquest dret entre la ciutadania.

Formació als professionals d’ACEBA

L’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) va organitzar una Sessió informativa sobre la Llei Reguladora de l’Eutanàsia, dirigida als professionals de les EBAs, per conèixer els aspectes legals i assistencials de la nova normativa. La jornada va comptar amb la participació de la Sra. Núria Terribas, jurista especialitzada en bioètica i directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, i el Sr. Pablo Hernando, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, membre la Comissió de Garantia i Avaluació de la LORE a Catalunya. (Sessió celebrada el 23 de setembre, al CAP Vallcarca). 


Data publicació: Octubre 2021

Enllaços d’interès:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/eutanasia/

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/CBC/recursos/documents_tematica/faqs-eutanasia.pdf

https://www.fundaciogrifols.org/es/web/fundacio/home

https://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/el-sistema-de-salut-de-catalunya/ambits-dactuacio/comite-de-bioetica-de-catalunya/


Pots descarregar aquest article en format PDF: