Sostenibilitat alimentària i salut. Com hi puc contribuir?

En els darrers anys s’ha constatat un augment de l’interès en portar una alimentació saludable. Ara bé, paral·lelament a introduir canvis en la nostra alimentació per potenciar la salut, també ens hauríem de preguntar: la nostra alimentació és sostenible? Esbrinem-ho!

Què és l’alimentació sostenible?

La sostenibilitat alimentària va més enllà de la nutrició i el medi ambient, ja que també té en compte aspectes econòmics i socioculturals. És aquella que genera un impacte ambiental reduït i que contribueix a la seguretat alimentària i nutricional, i a que les generacions actuals i futures tinguin una vida més saludable. A més, protegeix i respecta la biodiversitat i els ecosistemes, és culturalment acceptable, accessible, econòmicament justa i assequible, nutricionalment adequada, innòcua i saludable, i optimitza els recursos naturals i humans.

Impacte de l’alimentació en el medi ambient

El sistema alimentari és responsable d’un terç de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, amb el sector ramader representant gairebé la meitat d’aquestes emissions. A més, el sistema alimentari ocupa un 40% dels sòls a nivell global -contribuint a la seva degradació i contaminació-, utilitza un 70% dels recursos d’aigua dolça, i té un alt impacte per a les espècies en extinció.

Malbaratament alimentari: una altra part del problema

El malbaratament alimentari inclou la pèrdua d’aliments (aquells aliments que es queden en la pròpia explotació agrària o ramadera per qualsevol circumstància i que el seu destí final hagués estat l’alimentació humana) i el rebuig alimentari (aquells aliments perfectament comestibles que es descarten o llencen).

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) estima que un terç dels aliments produïts pel consum humà es perd o malbarata en el món -aproximadament 1.300 milions de tones l’any-. Amb una quarta part dels aliments que es malbaraten es podria alimentar a la població que pateix subalimentació. A Espanya, segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’any 2019 a les llars espanyoles es van llençar a les escombraries 1.352 milions de kg/l d’aliments i begudes, el 4,7% dels aliments que es compren.

Contribuir a la sostenibilitat alimentària passa per reduir el malbaratament d’aliments a totes les etapes del subministrament: producció, processament, distribució, preparació i consum d’aliments.

Consells per una alimentació més sostenible i reduir el malbaratament d’aliments

 • Consumir més productes d’origen vegetal (llegums, fruites i verdures, fruits secs) i reduir els d’origen animal, especialment carns vermelles i processades.
 • Apostar pels productes de proximitat i de temporada i pels canals curts de comercialització (compra directa a productor o amb menor nombre d’intermediaris). Pot servir d’ajuda consultar els calendaris de temporada de fruites, verdures i peix.
 • Planificar el menú setmanal i la compra.
 • Comprar aliments “lletjos”. A la botiga, no descartar productes en bones condicions per ser més “imperfectes” (color, calibre, mida, envàs defectuós…).
 • Revisar periòdicament els aliments del rebost, nevera i congelador (dates de caducitat i de consum preferent). Consumir abans els que s’han comprat amb més anterioritat.
 • Conservar adequadament els aliments.
 • Llegir la informació de les etiquetes i aprendre a interpretar-les, si cal.
 • Ajustar les racions a l’hora de cuinar i servir.
 • Congelar les sobres o bé aprofitar-les amb receptes de cuina d’aprofitament.
 • Al restaurant, demanar un recipient per portar les sobres.
 • Reciclar els aliments que no es poden aprofitar: generació de compost.

Data de consum preferent vs. data de caducitat: coneixes la diferència?

La data de caducitat s’aplica a aquells aliments que són peribles, com ara la carn, el peix i els ous. Passada la data de caducitat no s’ha de consumir l’aliment, ja que pot no ser segur per la salut (risc microbiològic).

La data de consum preferent ens indica fins a quina data l’aliment té la qualitat esperada (sabor, olor, textura…), però a diferència de la data de caducitat, un cop depassada la data de consum preferent l’aliment encara és segur, sempre i quan s’hagi conservat de manera adequada.

2021: Salut amb fruites i verdures

El 2021 és l’Any Internacional de les Fruites i Verdures. Aquesta iniciativa impulsada per la FAO vol conscienciar sobre els beneficis que té per a la salut el consum de fruites i verdures, promoure dietes i estils de vida saludables, i reduir la pèrdua i el malbaratament d’aquests aliments.

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) s’ha activat un espai web amb notícies, receptes i informació d’interès per promoure’n el consum conscient, segur i sostenible.

“Les fruites i verdures, elements essencials de la teva dieta”. Són fonts de fibra dietètica, vitamines i minerals. Poden ajudar a reduir els factors de risc de malalties no transmissibles, com el sobrepès i l’obesitat, les malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer.


Alba Redón Lago, Dietista-Nutricionista EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: Octubre 2021


Enllaços d’interès:

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/salut-amb-fruites-i-verdures/

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/cadena-alimentaria/codi-bones-practiques-comercials/documents/fitxers-binaris/calendari-productes-temporada.pdf

https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/distingeix-entre-data-de-consum-preferent-i-data-de-caducitat/


Pots descarregar aquest article en format PDF: