Planificar les decisions

Com expresar les nostres voluntats abans de la mort, quan encara podem decidir.

Testament vital, document de voluntats anticipades i ara planificació de decisions anticipades

Alguns de nosaltres hem sentit alguna vegada parlar d’aquests termes, d’altres mai. Les tres possibilitats es podrien definir com tot allò que jo vull per a mi en el moment del final de la meva vida, sempre i quan les circumstàncies del moment no em permetin expressar-me i decidir.

Moltes vegades, les persones evadim parlar de la mort (de la nostra o la d’un ésser estimat), ja que no ens agrada pensar en l’arribada d’aquest moment. I en realitat, perquè no expressar-ho quan encara podem?

Els professionals sanitaris, en algunes ocasions, també ens costa abordar aquests temes, tot i que el nostre contacte diari amb persones que pateixen malalties avançades ens fa ser més conscients de la importància de facilitar aquesta eina.

En moltes ocasions, tenir la mort a prop fa que es remoguin aquests temes tant en l’àmbit personal com fami- liar i sovint acabem amb un “vaaa no parlem d’aquestes coses…” o un “jo no vull parlar-ne d’això…”.

La nostra societat ha etiquetat sempre la mort com un tema tabú, negatiu, trist… i probablement, per això, no hem incorporat la mort com un procés més de la vida.

Cal prendre consciència… La societat actual està canviant. En primer lloc, el fet que els professionals estiguin demanant l’opinió dels usuaris no és per què si… És necessari que els pacients participin de forma activa en la posada en marxa dels nous programes de salut. La vostra opinió és important i l’objectiu d’aquests grups focals és conèixer millor al pacient i fer-ne partícip a tothom. En segon lloc, debatre sobre la mort i tot allò que l’envolta fa que cada vegada estiguem més preparats per abordar-la i per poder prendre decisions, tan vosaltres com a usuaris com nosaltres com a professionals.

 Com et podem ajudar des del nostre centre

A la nostra ABS, des de fa 12 anys, els usuaris poden redactar el seu Document de Voluntats Anticipades, amb l’ajuda de la Ma. Josep Guinovart, infermera. És un document formal amb valor legal.

Cal dir que redactar-lo requereix una sèrie de requisits com, per exemple, haver de disposar d’un representant i uns testimonis. Aquest document també cal que sigui enviat a un registre central de Catalunya, fet que fa que sigui una mica complicat. Tot i així, els usuaris que ja l’han redactat n’estan satisfets i ens han manifestat que tampoc costa tant…

En el cas de la Planificació de Decisions Anticipades parlem d’un terme una mica més àgil i dinàmic. El pacient juntament amb el professional sanitari que li sigui de confiança, pot manifestar les instruccions i orientacions en qualsevol moment, sigui quan encara disposa d’un bon estat de salut o quan es troba en la fase final de la seva vida. No es tracta d’un document formal sinó d’un registre a la història clínica del pacient i, com a tal, també té valor legal.

Tant un com l’altre s’envien a la Història Clínica Compartida de Catalunya. La diferència és que la Planificació és modificable des de la consulta del professional sanitari i es pot actualitzar diàriament, si cal. Tots dos són consultables des de tot Catalunya.

Els nostres grups focals

Des del Departament de Salut, dins del Programa de la Cronicitat de Catalunya, s’està potenciant la Planificació de Decisions Anticipades.

El Departament de Salut va demanar la col·laboració a la nostra ABS, per participar en un grup focal. Un grup focal és un grup de debat on es pretén conèixer l’opinió, el nivell de coneixements i les expectatives de la societat en relació a un tema en concret.

Durant els mesos de març i abril, 8 usuaris del nostre centre, en representació de “l’Àrea Rural”, van participar en un grup focal sobre la Planificació de Decisions Anticipades. Va ser un grup molt enriquidor, on es van extreure moltes opinions, totes elles molt rellevants.

En aquest grup, hi havia representació de l’àrea rural i urbana i alguns dels temes que es van debatre van ser:

  • Quan s’ha de fer la Planificació de Decisions Anticipades.
  • Qui l’ha de proposar: el sanitari o l’usuari?
  • Quines possibilitats hi ha de modificació.
  • Quina legalitat té aquesta informació.

Des de finals de l’any 2014, aquesta Planificació es pot fer de forma conjunta amb tots els professionals de referència de la nostra ABS. Cal remarcar que s’han prioritzat els casos amb malalties cròniques complexes i avançades.


Àngels Senan, Responsable d’Infermeria ABS Alt Camp Oest


Data publicació: Maig 2015