Els polls: uns “convidats” mai benvinguts

Els polls són molt freqüents en nens en edat escolar i sovint és motiu d’alarma i preocupació per a pares i mestres. Cal aprendre a detectar-los i fer un tractament el més precoç possible per evitar-ne la propagació a altres membres de la família i als companys d’escola. En aquest article ens centrarem en la transmissió, la prevalença, la detecció, el tractament i la prevenció de la infestació de polls del cap.

Què són els polls?

Són insectes sense ales, paràsits de mamífers, que produeixen molèsties a qui els pateixen però no són perillosos. Viuen al cap o al cos dels humans i s’alimenten de la seva sang. A diferència dels polls que afecten altres parts del cos, els polls del cap no transmeten malalties.

Existeixen 3 espècies de polls i cada una d’elles produeix un tipus d’infestació:

 • Pediculosis capitis: del cap.
 • Pthirus pubis: pubis (lladelles).
 • Pediculosis corporis: del cos.

Tots ells tenen un cicle vital de 3 etapes:

 • Llémenes (0-6 dies): ous posats per les femelles. Mesuren aproximadament 1 mm, són de color blanc-gris i es fixen fortament al cabell. Es diferencien de la caspa perquè, a diferència de les llémenes, es desprèn fàcilment del cabell.
 • Nimfes (7-19 dies): insecte que surt de la llémena. Semblen polls adults però són més petits. Durant el seu desenvolupament muden la pell 3 dies, després de la darrera muda es diferencien en mascles i femelles i es reprodueixen ponent nous ous.
 • Polls adults (17-35 dies): Mesuren entre 3 i 5 mm. Les femelles ponen uns 10 ous al dia durant el seu període fèrtil (uns 15 dies). S’alimenten de sang diverses vegades al dia.

Com es transmeten?

Els polls es transmeten per CONTACTE DIRECTE i perllongat amb una persona infestada (cap amb cap). No salten ni volen, tampoc neden ni es transmeten a través d’animals domèstics. La transmissió a través d’objectes (tovalloles, llençols, barrets, pintes, etc.) és possible però poc probable. Tampoc es relaciona amb la manca d’higiene, ja que tenen tendència a afectar caps amb cabells nets.

Els polls poden sobreviure fins a 3-4 dies fora de l’hoste en condicions favorables, però la mitjana de supervivència és de 15 a 20 hores, degut a la necessitat d’alimentar-se amb tanta freqüència.

Els símptomes

 • Pruïja al cap, a vegades molt intensa.
 • Irritació del cuir cabellut en gratar-se.
 • Irritabilitat i dificultat per dormir (els polls són més actius en la foscor).

Prevenció

 • Pentinar-se vàries vegades al dia amb una pinta d’ús personal.
 • Rentar el cap almenys 3-4 cops a la setmana amb xampú normal.
 • No intercanviar objectes personals (pintes, raspalls, barrets, bufandes, tovalloles, etc.).
 • Si hi ha epidèmia, pentinar amb pinta llemenera i revisar el cap per buscar llémenes vàries vegades a la setmana.
 • No s’aconsella l’ús de pediculicides químics ni no químics com a tractament preventiu, ja que el seu ús sense infestació activa per polls i llémenes pot produir l’aparició de resistències.

Possibles tractaments

Existeixen diverses opcions terapèutiques però el tractament més utilitzat actualment és la dimeticona, una silicona efectiva i segura, sense insecticides i menys irritant que altres productes.

La dimeticona té alguns avantatges:

 • Es pot fer servir en adults, embarassades i nens majors d’1 any.
 • No s’absorbeix i no produ- eix efectes nocius per a l’organisme.
 • NO CONTÉ INSECTICIDES.
 • És eficaç tant per a polls com per a llémenes.

Altres alternatives terapèutiques químiques són la permetrina a l’1% i el malatión al 0’5%.


Victòria Mazo Ancochea, Metgessa de família CAP Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor