La importància de netejar i desinfectar

Al segle XIX, Pasteur va demostrar l'existència dels microorganismes. A partir d'aquest moment, es descobreix que la causa de nombroses malalties són bacteris que es transmeten des dels malalts a les persones sanes a través de diferents mecanismes, un d’ells l’instrumental sanitari.

Les infeccions que es presenten durant el procés d’assistència hospitalària reben la denominació de nosocomials (IN), és a dir, són les infeccions adquirides a un recinte d’atenció a la salut.

Les IN constitueixen un problema important de salut pública, tant per la morbiditat i mortalitat que causen com pel cost econòmic que representen. La conscienciació d’usuaris, professionals i gestors sanitaris envers aquest tema és cada cop més alta i tothom està d’acord amb la necessitat d’aplicar sistemes de vigilància i mesures de control adequades.

Rentat higiènic de mans

OBJECTIU: Eliminar la brutícia, matèria orgànica i flora transitòria de les mans (adquirida per contacte amb altres persones o l’entorn).

MATERIAL: Aigua corrent, sabó líquid en dispensador d’un sol ús i amb dosificador, tovalloles de paper d’un sol ús.

PROCEDIMENT:

 1. Treure joies.
 2. Mullar-se les mans i els canells en abundància.
 3. Aplicar-se sabó i fregar durant un mínim de 15 segons a tota la superfície de les mans i els dits.
 4. Esbandir el sabó amb aigua abundant.
 5. Eixugar amb una tovallola de paper d’un sol ús.
 6. Fer servir la tovallola de paper per tancar l’aixeta.

INDICACIONS: 

 • En començar i acabar la jornada laboral.
 • Abans i després d’activitats de la vida quotidiana (menjar, mocar-se, esternudar, fer ús del WC…).
 • Abans i després del contacte amb cada pacient.
 • Entre dos procediments diferents en el mateix pacient.
 • Després del contacte amb sang, qualsevol fluid corporal, secrecions, membranes mucoses o pell no íntegre, encara que s’hagin dut guants.
 • Abans i després de preparar i administrar medicació. 
 • Després del contacte amb qualsevol objecte contaminat. 
 • Abans i després de fer servir els guants. PORTAR GUANTS NO EXCLOU MAI EL RENTAT DE MANS.

Conceptes bàsics per a la neteja de material

NETEJA:

És l’eliminació de tots els materials estranys (detritus, sang, proteïnes, etc.) que s’adhereixen als diferents objectes. Es realitza amb aigua, detergents i productes enzimàtics. Aquest procés pot reduir la contaminació microbiana inicial i és el pas previ a qualsevol procés de desinfecció i/o esterilització. Si l’instrumental no està net els processos de desinfecció i esterilització no seran totalment eficaços, ja que la brutícia no permetrà el contacte de l’agent amb la superfície i actuarà protegint als bacteris.

DESINFECCIÓ:

Aquest procés redueix la contaminació microbiana inicial. Produeix la destrucció d’agents infecciosos o contaminants presents en objectes i ambients. Assegura l’eliminació de formes vegetatives però no d’espores bacterianes. Posseeix una seguretat d’1 en 1000.

ESTERILITZACIÓ:

Procés validat utilitzat per obtenir un producte lliure de tot microorganisme en estat latent o actiu, causant de malalties o infeccions. L’esterilitat és una noció relativa, redueix la contaminació microbiana inicial amb probabilitat de trobar 1 microorganisme en 1.000.000. S’ha de mantenir aquest estat fins a la seva utilització.

VALIDACIÓ:

Procediment formal documentat per obtenir, registrar i interpretar els resultats requerits per demostrar que el procés, físic o químic, garanteixi l’obtenció d’un producte que compleixi amb les especificacions determinades, en aquest cas esterilitat.

EMMAGATZEMATGE:

Per conservar els instruments estèrils fins a la seva utilització és imprescindible guardar-los en un envàs hermètic que impedeixi la contaminació després del procés d’esterilització.

Ha d’emmagatzemar-se per separat d’altres materials i sobretot de productes contaminats, en un ambient lliure de pols i sec, amb absència d’oscil·lacions de temperatura. L’àrea d’emmagatzematge ha de ser d’accés restringit.

Programa VINCat

VINCat és un programa del Servei Català de la Salut que estableix un sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya. La seva missió és contribuir a reduir les taxes d’aquestes infeccions mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada.

El seu objectiu general és disminuir les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària a Catalunya, mitjançant l’establiment d’un sistema de vigilància estandarditzat, que permeti la introducció i aplicació d’estratègies preventives.


Dolors Cobler, Auxiliar de Clínica i Montse Navarro, DUI – ABS Alt Camp Oest / Facebook: CAP Alcover

Data publicació: Juny 2022


Enllaços d’interès:


Pots descarregar aquest article en format PDF: