Urgències al CAP: intentem continuar al peu del canó

Dins el context de pandèmia que vivim ja fa uns quants mesos, al CAP ens hem hagut de readaptar contínuament als canvis que es van succeint i que depenen de l’evolució del virus en el nostre entorn. Hem adaptat tasques, temps, professionals i espais. És per tot això que us expliquem que el circuit d’urgències del centre sempre ha continuat obert i accessible.

Circuit de vitals, circuit segur

Sempre fem èmfasi i us cridem a fer un ús responsable dels recursos sanitaris, i ara més que mai us necessitem a vosaltres, la ciutadania, perquè ens ajudeu a optimitzar el nostre temps i recursos, que són els vostres, ja que ens veiem amb falta de tots ells per seguir tirant endavant el nostre projecte de centre, que sempre ha estat buscar l’excel·lència en la qualitat dels serveis de salut.

Al centre tenim un circuit d’urgències vitals. Aquest circuit implica a diversos estaments del CAP, començant pel personal d’atenció a la ciutadania (UAC), el qual està format per poder cribrar i activar aquest circuit.

Quan la persona que acudeix al centre requereix una atenció immediata, el personal de la UAC truca al telèfon de vitals, que sempre està en possessió del personal d’infermeria, per tal de poder ser atesa amb la màxima prioritat. Això implica que un professional d’infermeria deixarà de fer les seves tasques habituals per atendre la persona a la consulta d’urgències. Quan el professional d’infermeria fa una primera valoració del cas, pot decidir avisar també a un professional de medicina. En tot aquest procés, una persona d’atenció a la ciutadania està tota l’estona present per donar suport telefònic o burocràtic.

Tant el circuit d’urgències com els protocols que fem servir estan en contínua revisió i el personal està en continua formació per tal que el marge d’error sigui cada cop més petit.

Us recordem que quan puguem tornar a una normalitat acceptable tornarem a impartir els nostres tallers de primers auxilis al centre.

Agraïments a tothom que ens ha fet arribar ànims, il·lusió, suport, notes i escalfor.

És primordial per a nosaltres la seguretat del pacient, i això vol dir formar-se periòdicament i avaluar el circuit de manera contínua.


Vanesa Closas, Infermera, EAP Poble Sec – CAP Les Hortes / Twitter: @CAPLesHortes

Data publicació: febrer 2021


Enllaços d’interès:

www.capleshortes.cat

https://catsalut.gencat.cat/ca

https://www.infermeravirtual.com/cat 

Pots descarregar aquest article en format PDF: