Els beneficis de beure aigua

El nostre cos està contínuament perdent aigua: a través de l’orina, deposicions, suor, saliva, respiració... i és per aquest motiu que és important reposar-la constantment.

Es recomana que cada persona begui al llarg del dia uns dos litres d’aigua. Però això pot variar:

  • A l’estiu en perdem més a través de la suor i, per tant, n’hem de beure més que a l’hivern.
  • Segons quin tipus d’alimentació es faci. Si en els àpats hi ha força verdures i fruites que ja aporten molta aigua, no us caldrà prendre’n tanta.
  • Si feu exercici físic, n’haureu de beure més.
  • Si teniu alguna malaltia i s’aconsella beure una quantitat més petita d’aigua, per exemple en el cas d’una insuficiència cardíaca o renal.

En definitiva, és important connectar amb el nostre cos i entendre el que ens demana. En cas de dubte podeu consultar amb els vostres professionals de referència.

Les tres quartes parts del nostre cos són d’aigua i és important reposar-la constantment.

Per què diem que és important beure aigua?

  • Beure aigua manté la pell flexible gràcies a la hidratació. Com menys aigua bevem menys elàstica es torna la pell.
  • L’aigua serveix de lubricant per les articulacions i d’aquesta manera s’eviten les lesions. Una correcta hidratació també va bé per eliminar residus i toxines de la nostra musculatura.
  • És essencial pel bon funcionament dels ronyons, ajudant-los a eliminar residus i nutrients innecessaris.
  • Una bona hidratació és important pel bon funcionament cerebral. Les cèl·lules del cervell, amb una correcta hidratació, reben sang oxigenada, i el cervell es manté alerta.

Un bon costum: prendre un got d’aigua en llevarse del llit!


Laura Valdés, Infermera CAP Les Hortes – EAP Poble sec / Twitter: @CAPLeshortes – Facebook: CAP Les Hortes

Data publicació: Abril 2019


Podreu trobar informació addicional d’interès a:

Canal Salut. Consells d’una bona hidratació per a les persones grans.