La teva unitat bàsica d’assistència a l’atenció primària Vallcarca-Sant Gervasi

La unitat bàsica assistencial clàssica composta per medicina de família o pediatria i infermeria, ara inclou a una persona de l’àrea administrativa. Tots 3 professionals ens coordinem per ajudar-vos a resoldre els vostres problemes de salut.

Treball en equip

Els centres d’atenció primària donem resposta a infinitat de consultes sobre temes de salut, socials i administratius. Sovint som la porta d’entrada al sistema sanitari, us ajudem a gestionar diferents dubtes i us facilitem el contacte amb altres nivells assistencials.

És important recordar que des de les consultes d’atenció primària tenim la capacitat de resoldre la major part dels problemes de salut de la població que atenem. Però per fer-ho, cal que el temps en consulta dels professionals sanitaris quedi lliure de tasques administratives que dificulten mantenir l’alta qualitat assistencial que tots desitgem.

Als centres d’atenció primària treballem en equip i d’aquesta manera tots hi guanyem. La persona que millor us pot ajudar a gestionar una petició administrativa serà l’administratiu de referència. L’administratiu/va pot solucionar alguns dels problemes que plantegeu sense que hagueu de passar per la consulta, també pot adreçar-vos si cal a altres serveis de salut, socials o comunitaris i donar-vos visita, si fos precís, amb el professional sanitari més adient.

Administratius de referència:

  • Milloren l’accessibilitat al sistema.
  • Proporcionen una major capacitat resolutiva a l’equip.
  • Gestionen de forma eficient la demanda telefònica i al taulell.

No podem oblidar que dins del nostre equip, també tenim altres professionals que en el dia a dia fan que tot funcioni com cal: treball social, auxiliars d’infermeria, suport a l’àrea administrativa, informàtica… tots som part d’un equip que s’esforça per seguir millorant l’atenció a les persones de Vallcarca i Sant Gervasi.

Especialització en les tasques per atendre-us millor.

 

Cartera de serveis de cada professional de la unitat bàsica assistencial


Dra. Rosario Jiménez Leal, Responsable de comunicació i comunitària, Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi – Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: Gener 2020


Informació addicional d’interès:

La teva unitat bàsica assistencial. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Administratius de referència. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi