Infermeria i cavalls. Activitats terapèutiques assistides amb cavalls

Hi ha dues passions que em mouen: ajudar a les persones com a infermera i el món dels cavalls. Amb el temps, he aconseguit unir-les, i això em dona una gran satisfacció. Vaig aconseguir-ho a través de diferents activitats terapèutiques relacionades amb el món del cavall, amb les que s’estableix un vincle terapèutic i emocional amb l’animal, i en el que poques vegades es munta.

Per què amb cavalls?

Abans de res cal saber que els cavalls són animals herbívors, gregaris, de presa i claustrofòbics, característiques que condicionen totes les seves relacions i reaccions entre ells i envers els humans que hi estan a prop. És un animal que no té possibilitat de defensa, no té banyes ni cap element amb el qual defensar-se si l’ataquen, la seva defensa és fugir. Per tant, no li queda més que desenvolupar una gran sensibilitat davant tot el que l’envolta per saber si allò és perillós i ha de fugir o no cal. Això, el cavall, ho fa a través de tenir una gran habilitat per llegir el nostre llenguatge no verbal, i el nostre estat emocional i energètic. I enfront del que percep, reacciona. I és en aquest moment en què el terapeuta i/o el coach sap llegir aquest diàleg que s’estableix entre l’humà i l’animal, i com  hi pot ajudar.

Això fa que les sessions siguin més contundents, sinceres i transformadores de les que es poden produir, a vegades, a la consulta.

El cavall no jutja com som ni qui som, només reacciona a com estem en aquell moment.

Traslladar la consulta a la natura

En treballar sempre a l’exterior, també la natura passa a formar part de les sessions. El lloc on fem les sessions, si hi ha un animal que en aquell moment fa el seu so o passa per davant, la reacció dels cavalls enfront d’aquest fet també formarà part de la sessió.

Crear un lloc segur on la persona no se senti jutjada, i pugui deixar-se anar. Un lloc sense les parets de la consulta, ni la taula ni l’ordinador, que facilita el fet d’expandir-se, on el temps ja no és tan limitat, on es poden fer infinitat de dinàmiques senzilles però contundents al costat dels cavalls, que ajudin a les persones a entendre, a ordenar, a aprendre de forma diferent.

Què són les activitats terapèutiques assistides amb cavalls?

De manera genèrica, són activitats dins el món del cavall, especialment dirigides a augmentar el benestar físic, psicològic, social i emocional de les persones que pateixen diverses malalties cròniques de diversa índole, tant física com mental.

O bé, activitats dirigides a persones sanes que decideixen fer un procés personal d’autoconeixement i autosuperació, de canvi de vida, acomodació a les diferents fases que la vida ens va portant, també en la resolució de conflictes familiars.

Aquestes activitats poden ser enfocades de diverses maneres, a través de:

  • La Teràpia amb Cavalls o Equinoteràpia: en la que el pacient pateix una patologia determinada i es treballa directament per tal de millorar-la o pal·liar els seus efectes, a través de l’ajuda directa dels cavalls i el terapeuta.
  • El Coaching salut: també dona eines per poder ajudar a les persones amb malalties cròniques a portar-les millor, i instaurar hàbits de vida més sans per tal de millorar-les i que no s’agreugin. Refer les creences que tenim sobre la salut i la malaltia. Incentivar l’autocura.
  • El Coaching amb cavalls: el coachee fa un procés personal d’autoconeixement i empoderament com a persona, per poder afrontar diferents reptes que es proposa en la seva vida al costat del coach i amb l’ajuda dels cavalls.
  • Les Constel·lacions Sistèmiques amb cavalls: Ideal per poder treballar les relacions familiars, ressituar-les, reestructurar-les, reparar-les a través de la representació dels cavalls.

La classificació i el ventall dels diferents tipus d’activitats es pot concretar o ampliar, tot dependrà del que sigui més beneficiós per al pacient en aquell moment, depenent de la manera de treballar de cada professional. El més habitual és que es treballi diversos tipus d’activitats en una mateixa sessió o en un mateix procés.


Laia Riquelme Solà, Infermera Consultori Sant Martí Centelles – ABS Centelles-Osona Sud Alt Congost

Data publicació: Abril 2022


Pots descarregar aquest article en format PDF: