Teixim xarxa entre entitats: fem salut i fem barri

El passat mes de desembre vàrem iniciar el projecte de col·laboració entre la Residència Estimia, Oficines de Farmàcia i el CAP Sarrià. Fer salut i fer barri, els nostres principals objectius.

Divulgació de la revista Fer Salut

Gràcies a la implicació i responsabilització dels residents del centre Estimia i la col·laboració d’algunes de les oficines de farmàcia del barri de Sarrià-Sant Gervasi, s’ha aconseguit ampliar la distribució de la nostra revista de salut a la població, potenciant així la prevenció de malalties i impulsant hàbits de vida saludables.

Qui són els protagonistes?

La residència Estimia és un servei d’atenció residencial per a persones amb discapacitat ubicat al barri de Sarrià. Facilitar el desenvolupament de les persones que hi resideixen és la seva missió, acompanyant-les a elles i a les seves famílies en els seus principals processos de vida.

Dins del seu projecte Fem Barri, que promociona la vida al barri i afavoreix la cohesió entre els residents i la comunitat, emmarquen aquest nou projecte de col·laboració. La tasca que hi duen a terme és la de distribuir, a cada una de les oficines de farmàcia implicades, la nostra revista de salut Fer Salut, bimensual i gratuïta. Així doncs, setmanalment, un petit grup de residents acompanyat dels seus cuidadors i voluntaris es responsabilitza de dur a terme la tasca.

Les Oficines de farmàcia actuen de receptores de la revista i ofereixen la possibilitat de posar-la a l’abast de la població a la qual donen servei. Les farmàcies que hi col·laboren són aquelles que per proximitat i ubicació s’han proposat en un inici i que han accedit a col·laborar de forma individual i voluntària. No se’n descarta la possibilitat de fer-ho més extensiu. La bona disposició i implicació del col·lectiu farmacèutic ha estat clau.

Des del CAP Sarrià s’ha coordinat el projecte amb entusiasme, amb l’ajuda de l’Erena de Santiago, tècnica d’activitats i voluntariat, i amb la intenció de poder-ne dur a terme de nous, continuant teixint xarxa i creant comunitat. 

Ja fa temps que el CAP col·labora en projectes comunitaris i recentment ha participat en el diagnòstic de salut comunitari. 

Un dels nostres objectius és seguir treballant amb i per a la comunitat.


Mireia Vergés Navarro, Infermera i farmacèutica  EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: Abril 2022


Pots descarregar aquest article en format PDF: