Compartint decisions

Cada vegada més, el pacient ha passat de ser un subjecte passiu a un d’actiu en la cura de la seva salut. Abans el pacient deia: “faré el que digui el metge…” Actualment el pacient tendeix a la cerca d’informació, possibilitats i opina en relació amb el seu problema de salut. Existeixen múltiples raons per prendre partit en la presa de decisions: els pacients han d’estar informats, tranquils i rebre la sensació de consideració i adaptació a les preferències individuals, perquè sabem que això millora els resultats de salut.

El pacient, per a poder ser protagonista de la seva salut, ha de començar a practicar l’autocura, l’alfabetització i participar en la presa de decisions, d’això en diem “empoderar-se”, prendre partit de forma activa i eficaç en la seva salut.

Cal passar de l’antic “el que em diguin…” al “què decideixo i estic disposat a fer per mi?”. No tan sols a nivell individual sinó també a nivell comunitari, ja que dins la nostra població existeixen persones implicades i amb ganes de participar en polítiques de salut. Per exemple al nostre centre, el referent en l’Atenció Comunitària Carles Alegre, consulta a persones de la població de la nostra Àrea Bàsica que ens ajuden a prendre decisions en relació a la implantació de programes, horaris d’atenció i necessitats de salut.

Alfabetització

Lalfabetització en salut es defineix com “la capacitat que tenen les persones d’obtenir, processar i entendre la informació bàsica sobre la seva salut i els serveis sanitaris per a poder prendre les decisions de salut adequades” (LynnNielsen-Bohlman, Allison M. Panzer 2004). No és tan sols saber interpretar un prospecte o comprendre una dieta, inclou saber buscar la informació correcta, entendre-la i utilitzar-la bé. I és que, com menys alfabetització sanitària més hospitalitzacions, menys vacunació o més ús dels serveis d’urgència, situacions que des de l’Atenció Primària es volen evitar. Un llenguatge més entenedor, incorporant les diferències ètniques i altres eines, millorarien l’alfabetització en salut.

L’autocura

L’autocura en salut és tot allò que un mateix fa per afavorir el seu  benestar i l’estat de salut. Actualment, la despesa més alta del sistema sanitari és per al tractament de les patologies cròniques i està demostrat que la gestió pròpia de la malaltia millora els resultats de salut. I és que el temps setmanal que un pacient crònic està en contacte amb els serveis sanitaris és d’una mitjana d’1,20%, la resta, o sigui el 98,8% el pacient se’l passa autocuidant-se tot sol.

El càncer de còlon, les arrítmies, la psoriasi o la Diabetis Mellitus són les malalties on l’exercici de l’autocura demostra resultats més positius amb menys recursos. En aquest cuidar-se i responsabilitzar-se d’un mateix, també hi influeixen els mètodes de comunicació i informació, alguns exemples com el control de la hipertensió arterial via aplicacions mòbils o les trucades telefòniques per ajustar dosis de fàrmacs pel dolor han demostrat millores importants en salut.

Tot i això, els professionals sanitaris també sabem que la tendència a minimitzar esforços, a no poder processar tanta informació o mantenir-se en l’statu quo, tan dels professionals com dels pacients, posen pals a les rodes a aquest tipus d’atenció.

Presa decisions compartides

La Presa de Decisions Compartida és, per definició, “quan el sanitari i el pacient comparteixen informació i deliberen sobre les diferents opcions per arribar a una solució que tingui un sentit intel·lectual, emocional i pràctic” (AQuAS Blog 2017). No es pot abandonar al pacient perquè prengui decisions ell sol o seguir amb la premissa de “el que digui el senyor metge…”.  Aquesta presa de decisions ens proposa adaptar tot allò que la ciència diu que va bé a les particularitats de cada pacient, proporcionant opcions, números, recomanacions bàsiques, beneficis i inconvenients. Adaptar-se al nivell d’alfabetització i compartir amb comunicació fluida i transparent és una necessitat d’ambdues parts, el pacient i el professional, per assegurar una Presa de Decisions Compartida eficaç.

Des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als voltants de l’any 2015, neix el Projecte “Decisions Compartides” des de l’Agència AQuAS i el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, amb la col·laboració d’altres entitats com la Fundació Avedis Donabedian o Societats Científiques.

A la pàgina web de Gencat s’ha posat a disposició de pacients i professionals eines per implantar la Presa de Decisions Compartides en algunes malalties com el Càncer de Pròstata, Malaltia Renal, Síndrome del Túnel Carpià i Diabetis Mellitus 2, entre d’altres.

Ho podeu consultar a: http://decisionscompartides.gencat.cat/ca/inici


Àngels Senan, Coordinadora d’infermeria, qualitat i seguretat ABS Alt Camp Oest

Data publicació: Gener 2020