Protagonistes de la nostra salut

Vetllar per la pròpia salut i benestar depèn, en gran mesura, de nosaltres mateixos. El com ho fem té molt a veure amb les decisions i accions que prenem al nostre dia a dia per millorar el nostre estat de salut, i que ens poden ajudar a prevenir i afrontar una malaltia.

Aprèn a cuidar-te

La salut és un bé molt preuat, que apreciem més quan ens falta. Per aquest motiu, és important que coneguem com funciona el nostre cos, reconeguem quines situacions de risc podem patir i, sobretot, tinguem cura de la nostra salut adoptant hàbits de vida saludables.

Menjar bé, fer exercici, no fumar, controlar el consum d’alcohol, no abusar dels medicaments o tenir una actitud positiva davant la vida són, entre d’altres, mesures i hàbits que estan a les nostres mans. Aquesta és l’essència de l’autocura, la capacitat de les persones per exercir control sobre la seva salut o malaltia. I és que cada persona s’ha de sentir responsable de la seva pròpia salut i ha de tenir cura de mantenir en perfecte estat cos i ment.

Segons l’última Enquesta Nacional de Salut a Espanya 2011-2013 (ENSE), es manifesta un augment de les patologies cròniques com la hipertensió arterial, el colesterol elevat, la diabetis i l’obesitat. Som un país sedentari, amb una taxa elevada de tabaquisme i amb més patologies cròniques relacionades directament amb l’estil de vida. Aquesta realitat evidencia la importància de l’autocura en la prevenció i la promoció de la salut.

En la mesura del possible, hem de ser capaços de valorar si nosaltres, tot sols, podem resoldre‘ns una dolència, podem aprendre a tractar-nos una malaltia, podem millorar els nostres hàbits i la nostra situació per nosaltres mateixos, o si ens cal demanar l’ajuda d’un professional.

En aquesta línia, el Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya fa un especial èmfasi en la potenciació del coneixement de la dolència que pateix una persona i estimular la seva participació, a fi i efecte d’esdevenir part fonamental en l’assumpció del millor nivell de benestar físic i emocional.

Conscients de la importància de l’autocura, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha organitzat en dues ocasions la Setmana d’Autocura, una iniciativa d’educació sanitària que pretén encoratjar als mateixos pacients a què siguin responsables de la seva pròpia salut. Aquesta iniciativa promou durant una setmana una actitud activa als Centres de Salut en forma d’activitats i consells adreçats a enfortir les capacitats d’autocura de les persones.


Informació addicional d’interès:

Decàleg per a una maduresa saludable (CAMFiC)

Encuesta Nacional de Salud 2011 – 2012