Recupera la inspiració! XX Setmana Sense Fum

Coincidint amb el Dia Mundial sense tabac (31 de maig), un any més se celebra la Setmana Sense Fum, amb l’objectiu de sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac, per poder gaudir d’una millor salut i d’un ambient saludable lliure de fum.

La Setmana Sense Fum (SSF) arriba a la seva 20a edició, del 25 al 31 de maig de 2019, sota el lema Recupera la inspiració! En un principi, la campanya es va dissenyar per dur-se a terme als centres d’atenció primària. A Catalunya, es va vehicular des del Programa Atenció Primària Sense Fum, iniciativa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

En els últims 4 anys, amb l’objectiu de generar sinergies entre els diferents àmbits que treballen en prevenció i control del tabaquisme a Catalunya, s’han anat implicant altres agents a aquesta iniciativa, per promoure activitats conjuntes i traslladar el missatge a la població d’una manera més potent.

Així, avui dia, participen en l’organització de la SSF: la Xarxa del PAPSF, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables i les xarxes de prevenció i control del tabaquisme territorials; les societats científiques catalanes, CAMFiC, AIFiCC, de llevadores, de salut laboral i d’atenció i tractament del consum del tabac; l’ASPCAT i els serveis territorials; l’Agència de Salut Pública de Barcelona; la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les Diputacions;  l’Associació Espanyola Contra el Càncer, la Federació d’Entitats contra el Càncer de Catalunya, els Consells Catalans de Col·legis de metges, d’infermeria, de farmacèutics, de psicologia i el Col·legi de pedagogs i, aquest últim any, l’organització no governamental “No más colillas en el suelo”.

A Catalunya està consolidada la SSF i cada vegada s’augmenta més el nombre d’entitats que se sumen a la campanya.

Enquesta dirigida a la població

Des de l’organització, cada any es realitza una enquesta, dirigida a joves de 15 a 25 anys i a majors de 25 anys, per conèixer el consum i l’opinió general en temes d’actualitat sobre tabaquisme. 

Les dades recollides permeten elaborar un informe públic i són un element de promoció de la salut, per seguir treballant i elaborant noves estratègies per conscienciar la població.

  • Principals resultats obtinguts de l’enquesta de l’any 2018 (Mostra Catalunya, 5.115 respostes):
  • El 70% dels fumadors han fet almenys un intent per deixar de fumar.
  • És perjudicial per a la salut qualsevol manera de fumar (tabac convencional, e-cig, pipa, tabac sense combustió, etc.)
  • La meitat dels enquestats consideren que estan exposats al fum ambiental de tabac, principalment en les terrasses. És important continuar avançant en les lleis protectores de regulació d’espais.
  • El 67% considera que s’ha de protegir els ocupants dels vehicles privats (sobretot els menors).
  • Binomi tabac-cànnabis es “retroalimenten”, és a dir, fumar cànnabis afavoreix que es comenci a fumar tabac, i viceversa.
  • Més de la meitat (62,4%) estaria d’acord en augmentar el preu del paquet de tabac, com han fet altres països.
  • ¾ parts dels enquestats creuen que haurien d’estar finançats els tractaments farmacològics per deixar de fumar.
  • El tabac és el factor que més perjudica el cor.
  • Les mesures més valorades per reduir el consum de tabac van ser: prevenció en joves, incrementar el preu i impostos del tabac, campanyes i finançar els tractaments farmacològics.

Data publicació: Maig 2019

Podreu trobar informació addicional d’interès a:

XX Setmana Sense Fum

Canal Salut. Tabac.

ASPCAT. Tabac.

Diputació de Barcelona. El tabac al descobert.

Tabac de cargolar: només és més barat