El lleure saludable, una font de salut

La salut i el benestar de la població s’han de fomentar i protegir activament perquè són actius molt importants per a la societat. Es desenvolupen, majoritàriament, fora del sistema sanitari, en l’entorn on les persones viuen, aprenen, treballen o es relacionen. S’estima que un 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari i que, a més, es distribueixen de forma diferent segons els eixos de desigualtat. És per això que el Govern desplega estratègies de salut en totes les polítiques i a tot el país.

Les activitats relacionades amb l’oci poden impactar en la salut i el benestar de les persones, ja que influeixen tant de forma directa com indirecta en la seva vida, en l’àmbit familiar, en el treball i en les relacions interpersonals. De fet, és en el temps d’oci on les persones tenen un control més important sobre el seu estil de vida. Per tant, al Departament de Salut fem una aposta per generar oportunitats per a un oci saludable. En serien alguns exemples les rutes saludables i els parcs urbans de salut que promocionem arreu de Catalunya.

També s’ha de considerar la necessitat de comptar amb estratègies per millorar l’accés a les alternatives de lleure saludables adreçades a adults en situació de risc d’aïllament social. I, des d’una perspectiva de promoció de la salut i de prevenció dels problemes relacionats amb el consum de drogues, les intervencions que afavoreixen la vinculació dels joves amb institucions i activitats socialitzadores són un factor de protecció important; i sobretot ho són les propostes de lleure i d’oci adreçades als infants i joves dels entorns socioeconòmics més desafavorits. Pel que fa al sector de l’oci nocturn, s’ha de fer un abordatge equilibrat en relació amb les mesures preventives, les mesures de reducció de riscos i les que estableixen i reforcen el compliment de les lleis.

Les contribucions potencials d’oci en la salut es veuen cada vegada més des d’una perspectiva de salut pública de la població, ja que parteixen de la consideració que la salut pot ser, en certa mesura, controlada i determinada per les accions de les persones.


Alba Vergés i BoschConsellera de Salut. Generalitat de Catalunya.


Data publicació: juliol 2019