Sintrom®, el seguiment des del CAP

El tractament anticoagulant oral (TAO), fonamentalment amb Sintrom®, és molt utilitzat en la població per prevenir la trombosi i l’embòlia quan el risc és molt elevat.

El Sintrom® és un medicament que el seu efecte pot variar amb facilitat, degut a moltes circumstàncies, això vol dir que té un estret marge terapèutic. Per aquest motiu s’ha de controlar amb regularitat, i la seva dosis pot anar variant.

Amb la disponibilitat de coagulòmetres portàtils, i a partir d’una punxada al dit, podem saber com està la persona a nivell de coagulació. Això ha permès que els centres d’atenció primària (CAP) assumeixin la indicació d’aquests tractaments i el control dels pacients en coordinació amb els serveis d’hematologia.

L’anticoagulació ha d’estar ben controlada perquè si està per sobre del rang recomanat augmenta el risc de sagnat, i si està per sota no prevenim la trombosi.

L’us de protocols consensuats, els coagulòmetres portàtils i els programes informàtics de distribució de dosi setmanal, ens permeten generar pautes de dosis del Sintrom® i les dates dels següents controls.

Què cal saber quan es pren Sintrom®

 1. Com s’ha de prendre? Tots els dies a la mateixa hora. Fora dels àpats, en general una hora abans de dinar o de sopar.
 2. Si s’oblida prendre la pastilla. Si és el mateix dia, prengui-la quan se’n recordi. Si és l’endemà, prengui la dosi d’aquell dia més 1/4. Informi a la infermera en el proper control
 3. Es poden prendre altres medicaments? Els anticoagulants orals interaccionen amb molts medicaments. Si ha de prendre algun fàrmac nou o deixar-ne algun d’habitual, ho ha de consultar amb el seu metge. Si té febre o dolor, pot prendre paracetamol. Eviti l’aspirina o fàrmacs que la continguin i els antiinflamatoris.
 4. Dentista, cirurgia o accident. Digui al metge, cirurgià o dentista que l’atengui que pren anticoagulants, i segueixi la pauta que li recomanin.
 5. Exploracions. Les anàlisis de sang i les exploracions per imatge, amb i sense contrast no necessiten control previ. Eviti injeccions intramusculars (si calgués, millor en la zona del braç). Sí que es poden posar injeccions intravenoses o subcutànies (vacunes). Per a les endoscòpies, consulti amb el seu metge.
 6. Menjar. Mantingui una dieta equilibrada i eviti canvis bruscos en la quantitat de verdura de fulla verda. No es recomanen productes d’herboristeria. Les begudes alcohòliques alteren l’efecte del fàrmac i dificulten el control.
 7. Complicacions. Si té petits sagnats aïllats (genives, nas, esputs, morats), comuniqui-ho en el pròxim control. Si aquests sagnats són freqüents posi’s en contacte amb el seu centre de salut. Si fa deposicions negres (com quitrà), ha patit un traumatisme important o té mal de cap molt intens d’aparició brusca, dificultat per parlar o trastorns de la visió vagi immediatament a urgències.
 8. Altres recomanacions:
 •  Eviti situacions que suposin risc de sagnat (cops, traumatismes, esports de risc, caigudes…).
 •  Si viatja a l’estranger, és recomanable portar medicació suficient per a tot el viatge.
 •  Tingui a casa un envàs de recanvi.
 •  Els anticoagulants orals estan contraindicats en l’embaràs.

Seguiment del tractament anticoagulant en el CAP

Amb la facilitat dels nous dispositius, el CAP assumeix el control del sintrom, amb l’objectiu de facilitar l’accessibilitat de moltes persones. Permetent així una atenció integral del pacient i de les diferents situacions clíniques, socials i familiars que són assumides pel seu equip d’atenció primària.

L’aparició de noves alternatives terapèutiques, els anomenats anticoagulants directes (ACOD), han permès ampliar les opcions d’anticoagulació oral en alguns casos. Tot i que encara hi ha restriccions per part de les autoritats sanitàries pel seu ús generalitzat. No requereixen monitorització capil·lar o sanguínia sistemàtica i interaccionen amb menys fàrmacs.


Francesc Vila, Metge de família CAP Les Hortes-EAP Poble Sec / Twitter @CAPLeshortes / Facebook: CAP Les Hortes

Data publicació: febrer 2019