El camí cap a la igualtat a l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi

Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, que se celebra el 25 de novembre, l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi va dedicar una jornada a donar visibilitat a totes les mesures que es duen a terme per assegurar la igualtat de gènere en la nostra entitat.

La jornada va tenir lloc el divendres 23 de novembre de 2018. La comissió d’igualtat va repartir un fulletó de resum de les accions que s’han dut a terme des de la seva formació en 2016 i per tal de conèixer el parer sobre la feina feta per avançar cap a la igualtat de gènere, es va fer una enquesta oberta a persones usuàries i treballadores del nostre CAP.

També es va repartir junt amb el fulletó, unes xapes amb el logotip que il·lustra aquesta notícia, dissenyat per englobar i posar en relleu totes aquestes accions.

S’ha triat el dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones per fer aquesta activitat, ja que la discriminació en el món laboral és una forma de violència que afecta especialment a les dones.

Què hem fet per la igualtat de gènere?

  • L’abril de 2016 es posa en marxa la negociació del primer Pla d’Igualtat.
  • Es realitza una enquesta sobre igualtat a tot l’equip del centre.
  • Revisió del llenguatge i comunicacions emeses per evitar qualsevol expressió sexista o discriminatòria.
  • Revisió dels processos d’accés i promoció dels futurs treballadors/es i els que ja presten serveis pel que fa a criteris d’igualtat de gènere.
  • Disseny de programes formatius per a una major sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats.
  • Compromís de l’entitat de cara a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Pla de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere.
  • Altres mesures: seguretat i salut laboral. Proposta de millora del Comitè de Salut Laboral existent a l’organització per a la vigilància de la salut i seguretat del nostre equip.
  • Al juliol del 2016 s’aprova el pla d’igualtat amb els protocols d’assetjament, violència, llenguatge i millores socials.

Mar López i Raúl Castro, Unitat d’Atenció a l’Usuari Atenció Primària Vallcarca- Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: febrer 2019