La recepta electrònica

Avui dia, gràcies a la implantació de la informàtica en l’àmbit de la salut, podem disposar de la recepta electrònica que facilita a l’usuari la dispensació dels fàrmacs que necessita, tant de manera puntual, com habitual, a la farmàcia.

Aquesta prescripció (la recepta electrònica) té un temps de vigència, que com a màxim és d’un any. El temps de vigència consta a la part superior esquerra del full de pla de medicació.

Un dels motius de la caducitat de la recepta electrònica és que és possible que la situació del pacient hagi canviat i que el tractament prescrit no s’adeqüi a la situació actual del pacient.

El metge que realitza la recepta és responsable de si els fàrmacs són els adequats o no, per al control de la patologia que presenta el pacient. Per a això serà necessària la seva reavaluació i així poder determinar si continua o no amb el mateix tractament.

Així doncs, almenys un cop l’any, quan vagi a caducar la recepta electrònica, és necessari que l’usuari sol·liciti cita amb el seu equip de metge i infermeria per reavaluar la seva situació i poder ajustar el tractament a les seves necessitats. Aquesta renovació de prescripció concerneix tant al metge de família com a altres especialistes que atenguin al pacient de les seves malalties.

En cas de pèrdua de la recepta electrònica, sempre la podràs imprimir des de la carpeta La Meva Salut. Per donar-vos d’alta a La Meva Salut, ho haureu de fer des del taulell del CAP, presencialment i amb la vostra documentació vigent.


Carmen De Fuentes, Metgessa de família CAP Les Hortes-EAP Poble Sec / Twitter @CAPLeshortes / Facebook: CAP Les Hortes

Data publicació: febrer 2019


Informació addicional d’interès:

CatSalut. Pla de medicació.

CatSalut. Recepta electrònica.