Els mètodes anticonceptius, què són?

Els mètodes anticonceptius són qualsevol acció que pretén evitar o disminuir les probabilitats d’un embaràs en una relació sexual vaginal. Actualment es disposa de nombrosos mètodes i no n’hi ha cap de perfecte, sempre hi ha avantatges i desavantatges.

Quins mètodes existeixen?

1. Hormonals. D’elevada efectivitat. N’hi ha de molts tipus i a més d’evitar l’embaràs, poden tenir altres efectes beneficiosos com regular el cicle menstrual, disminuir el dolor de les regles o la quantitat del sagnat. Els anticonceptius hormonals es troben en diferents presentacions i formes d’administració (veure taula).

2. Dispositiu intrauterí (DIU). És un mètode molt segur i pot ser beneficiós en dones que no puguin o no desitgin l’anticoncepció hormonal. Es tracta d’un petit dispositiu, generalment de coure, que s’introdueix dins l’úter, a través de la vagina. El col . loca el ginecòleg/a a la consulta. Dura 5 anys i es pot posar a qualsevol edat independentment de si s’han tingut fills o no. A vegades, el DIU pot augmentar lleugerament la quantitat de sagnat o el dolor de les regles.

3. Mètodes Barrera.  Són mètodes segurs i amb molt pocs efectes secundaris. Poden ser útils en casos on les hormones o la col ·locació d’un DIU estiguin contraindicats o simplement perquè la dona així ho desitgi.

  • El preservatiu masculí és el mètode més utilitzat a l’Estat Espanyol. És de làtex, però en cas d’al·lèrgia hi ha d’altres materials. S’ha de tenir en compte sempre la data de caducitat, conservar-lo en un lloc on no faci molta calor i posar-lo quan el penis estigui erecte abans de qualsevol contacte, deixant sempre un petit espai a la punta i sense aire que servirà de reservori pel semen.
  • El preservatiu femení, tot i que és una mica més costós que l’anterior, protegeix de més infeccions de transmissió sexual. És de poliuretà (plàstic) i s’introdueix dins la vagina i pot ser col·locat molt abans de la penetració per no interferir l’acte sexual. I com el preservatiu masculí, és d’un sol ús.
  • El diafragma és un mètode barrera efectiu quan s’utilitza correctament. Consisteix en una membrana de làtex que s’introdueix a la vagina. El seu efecte es basa en recobrir el coll de l’úter, creant d’aquesta manera un obstacle físic per l’ascens dels espermatozous. És necessari utilitzar-lo amb espermicida. Després de l’ejaculació no es pot retirar fins passades 6-8 hores, per tal de no disminuir la seva efectivitat. Existeixen diverses mides segons la mesura del coll de l’úter de cada dona.
  • El caputxó cervical és un mètode similar al diafragma, però de mida més petita i s’adapta per succió al coll de l’úter, hi ha menys risc d’infeccions d’orina, també s’ha de col . locar juntament amb espermicida.

Aquests dos últims duren entre 1 i 3 anys i es recomana aprendre a col·locar-los amb un professional sanitari. Recorda que eviten els embarassos, però no protegeixen de les infeccions de transmissió sexual.

Els preservatius són els únics anticonceptius que protegeixen de les infeccions de transmissió sexual: el VIH, l’hepatitis B, la sífilis, la clamydia o les tricomones.

4. Mètodes “naturals” o l’anomenada Planificació Familiar Natural. Es basen en mètodes d’observació dels dies del cicle i diferents signes i símptomes que la dona ha d’observar durant tot el cicle menstrual. Requereix d’un alt grau de coneixement del cos i de motivació personal. Ens referim el càlcul de dies, de la temperatura, de les característiques del fluix vaginal, de la textura i posició del coll de l’úter. El mètode MELA també és un mètode natural per evitar l’embaràs durant la lactància materna, aquesta ha de ser exclusiva i fins als primers 6 mesos de vida del nadó. Per utilitzar aquest tipus de mètodes, és important rebre una bona educació per part de la llevadora, ja que si no es segueix de manera adequada deixen de ser efectius.

5. Mètodes definitius. Són altament efectius, però cal tenir en compte que són irreversibles. Per la dona, existeix la lligadura de trompes i per l’home la vasectomia.

El coitus interrumpus o “marxa enrere”, tot i que és utilitzat per moltes parelles, no és un mètode anticonceptiu per l’elevat índex de fallades, ja que el líquid preseminal també conté espermatozous.

Què és el doble mètode?

És aquell mètode altament segur on s’utilitza el preservatiu i un altre mètode per evitar les possibilitats d’embaràs i les infeccions de transmissió sexual.

Què és la píndola postcoital?

És la píndola “mal anomenada” del dia després. Es basa en una elevada concentració de gestàgens. És útil quan la relació sexual ha estat desprotegida o quan el mètode utilitzat ha fallat o ha estat mal utilitzat, independentment del moment del cicle. És un mètode altament efectiu dins les primeres 24 hores. Tot i que l’eficàcia anirà disminuint passat aquest temps, es pot prendre dins les 72 hores.

Per més informació, consulta amb el teu metge/sa de família, infermera, llevadora o ginecòleg/a.


Elena Jara, Infermera EAP Poble Sec CAP Les Hortes


Data publicació: Desembre 2015