La higiene oral redueix el risc de patir un infart

Les malalties cardiovasculars representen la principal causa de mort en adults, és per això que la reducció de la seva prevalença és un dels principals objectius que tenim. Per un altre costat sabem que les malalties que afecten a la boca (dents, genives…) es troben dins les afeccions cròniques més freqüents. Diversos estudis confirmen una relació entre ambdues afeccions.

Durant els últims anys els professionals sanitaris hem observat que les dues malalties, la periodontal i la coronaria, coexistien en els mateixos pacients. Aquest fet va provocar que es portessin a terme diversos estudis clínics que van confirmar una clara relació entre ambdues afeccions.

Els professionals sanitaris tenim el deure d’informar a la població sobre aquesta relació i insistir als nostres usuaris sobre la necessitat de realitzar una higiene oral adequada, tant a casa com una higiene professional a la consulta d’odontologia. Aquest fet és degut a que la higiene dental i el raspallat dental redueixen el desenvolupament dels bacteris orals responsables de la inflamació de les genives, un dels factors que fan augmentar el risc de patir una malaltia cardiovascular.

S’ha demostrat que una higiene oral correcta redueix en un 24% les probabilitats de patir un infart i en un 13% el risc de patir un ictus.

També sabem que un sagnat elevat de les genives duplica el risc de patir un infart coronari i les persones que pateixen freqüentment infeccions a la base de les dents tenen un 53% més de risc de patir afeccions al cor.

Per tot això és important conscienciar a la població sobre la importància d’acudir al dentista per realitzar una revisió 2 cops l’any i fer-se una higiene bucal realitzada per un professional un cop l’any.

És igualment important realitzar una bona higiene oral diària, la qual ha de consistir a raspallar-se les dents després dels menjars, utilització de fil dental i en alguns casos l’ús de raspalls interdentals o irrigadors bucals.


Dra. Monica Blázquez, Dra. en Odontologia EAP Poble-sec. CAP Les Hortes / Twitter: @CAPLesHortes

Data publicació: Octubre 2020


Pots descarregar aquest article en format PDF: