La importància del carnet de salut

Quan neixen els nostres fills a l’hospital ens donen l’anomenat “Carnet de Salut” de l’infant. Aquest carnet té múltiples funcions, no del tot aprofitades per les famílies. Hem de pensar que aquest llibre serà útil durant tota l’edat pediàtrica, de zero a quinze anys.

Informació rellevant

A les primeres pàgines del Carnet de Salut hi figuren les dades personals del nadó i aquelles observacions a tenir en compte en cas d’urgència, per això és molt important portar-lo sempre que el nen necessiti assistència mèdica.També hi consta un resum de l’embaràs i del part, amb la primera exploració pediàtrica del nadó i els cribratges actuals:

  • El cribratge auditiu: Aquesta prova resulta molt senzilla, ràpida i indolora per al nadó. Es realitza mitjancant la col·locació d’uns auriculars d’un sol ús al voltant de cada oïda quan el nen està tranquil, fins i tot adormit.
  • El cribratge metabòlicneonatal: Conegut com a “prova del taló”, consisteixen una anàlisi de sang que es realitza a tots els nounats. El seu objectiu és la deteccioó precoç de malalties hereditàries del metabolisme. Són malalties poc freqüents que poden estar presents en el nounat des del naixement (Hipotiroïdisme congènit, Fibrosi quística, Trastorns del metabolisme dels aminoàcids, Trastorns del metabolisme dels àcids orgànics, Trastorns delmetabolisme dels àcids grassos). Si bé la prova del taló no és obligatòria, és aconsellable realitzar-la. La detecció precoç d’aquestes malalties té efectes positius sobre el nadó i sobre la seva família.

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres dades:

  • Registre de les revisions pediàtriques, amb anotació de pes, talla, percentils, perímetre cefàlic, tensió arterial, agudesa visual i control de l’aparell locomotor.
  • El desenvolupament i el creixement de l’infant: factors genètics, nutricionals, la relació psicoafectiva, l’estat de salut i els factors hormonals, entre d’altres.
  • L’agudesa visual amb els optotips adients per descartar patologia o daltonisme.
  • La forma del crani del nadó: si hi ha aplanament o altres dismòrfies seran detectades i en cas necessari derivades.

La vacunació

Al Carnet de Salut també hi consten les vacunes del calendari vacunal administrades amb data, vacuna, codi de la vacuna, persona i lloc d’administració. Aquesta informació us serà útil si el vostre fill és visitat fora de la consulta habitual. Forma part del treball diari a la nostra consulta i contribueix de manera espectacular a la millora de la salut i benestar de la infància, recordant que gràcies a elles hem aconseguit erradicar malalties greus.

La vacunació és la millor estratègia preventiva enfront de nombroses malalties infeccioses

A la consulta pediàtrica s’informa als pares sobre els avantatges que suposen pels seus fills completar el calendari vacunal. S’explica els beneficis a nivell comunitari, doncs els nens vacunats protegeixen a aquells que per motius de salut o nouvinguts no han pogut ser encara vacunats i dels poc freqüents efectes secundaris (una mica de febre).

S’aconsella portar el Carnet de Salut cada cop que anem a la consulta de pediatria, a fi que es pugui anotar la patologia detectada, ja sigui clínica, quirúrgica, trastorns psicològics i/o reaccions al·lèrgiques.

El desenvolupament psicomotor

Una pàgina que molt sovint oblidem és la taula de desenvolupament psicomotor, la qual és un resum de l’estudi Llevant, molt important per saber la cronologia de les seves aptituds i aprenentatge. L’Estudi Llevant tenia com a objectiu general definir estadísticament, per a la població de Catalunya, els límits de la normalitat de les funcions més utilitzades per a la valoració del desenvolupament psicomotor de l’infant de 0 a 24 mesos.

Les desviacions que es pretenen detectar en aquest cribratge mitjançant l’aplicacióde la taula de desenvolupament psicomotor són els trastorns de les àrees de sociabilitat, llenguatge, manipulació i postural. El vostre equip pediàtric us ensenyarà com marcar les etapes assolides.

L’equip pediàtric utilitzarà aquest protocol per a fer una correcta revisió amb els ítems adequats a la cronologia de l’edat del nen. Aquest carnet es pot utilitzar també per anotar les cites programades, però aquest apartat s’utilitza menys, degut a que ja estem totalment informatitzats.

El més important és donar-li l’autèntic valor que té aquest Carnet de Salut, com historial del nen fins a l’adolescència i que sigui una eina útil en qualsevol circumstància i lloc.


Jaume Andreu, Infermer i Elena Roselló, Pediatra – ABS Alt Camp Oest – CAP Alcover


Detecció precoç de la Hipoacúsia

La prova del taló

Calendari de vacunacions sistemàtiques

Portal de vacunes de la AEP