El control dels anticoagulants orals

Els anticoagulants orals tradicionals són fàrmacs que retarden la coagulació de la sang perquè impedeixen que la vitamina K sigui utilitzada pel fetge per formar algun dels factors de coagulació (evitant trombus i/o embòlies). Els més usats són el Sintrom® i l’Aldocumar®, tot i que recentment es poden emprar uns altres que no requereixen aquest control.

Per què he de prendre un descoagulant?

Normalment cal prendre’l quan s’ha patit una complicació embòlica, és a dir, s’ha format un coall en el sistema circulatori que en arribar a un pas estret, ha obstruït el pas de sang, i ha produït un infart, bé cerebral, bé cardíac. També estan indicats en la prevenció d’aquestes embòlies, en cas d’arítmia cardíaca.

Els controls

Cada pacient necessita una quantitat determinada per aconseguir l’efecte desitjat, que és estar descoagulat. Això ho comprovem amb un valor que es diu INR, i és una comparativa amb una persona que no pren anticoagulant. Un valor INR de 2 vol dir que aquell pacient que pren anticoagulant trigarà el doble a coagular que una persona sense tractament. Aquest valor és individual, i cada persona té una dosi pròpia a la que està descoagulat. La seva dosi s’ha d’ajustar individualment, una dosi elevada no significa que estigui pitjor que altre que necessiti menys dosi. Simplement és la dosi que necessita. Els controls són necessaris de manera regular perquè l’efecte dels anticoagulants es pot veure interferit per diverses circumstàncies (altres malalties, hàbits dietètics, noves medicacions…).

Els nous anticoagulants orals, en canvi, no requereixen cap control, però per aquest motiu tampoc sabem del tot si estan funcionant o no. Serà el seu metge qui, en funció de les seves circumstàncies personals i clíniques, li proposarà un tipus o l’altre.

L’alimentació

 1. Es pot menjar de tot, de forma variada i equilibrada, sense canvis bruscos. Si voleu començar una dieta que inclogui més verdures de les que soleu consumir (cols, enciam, espinacs, bròquil, tomàquet, espàrrecs, col i altres vegetals de fulla verda…) informeu al vostre equip sanitari, perquè aquestes verdures contenen vitamina K.
 2. Podeu prendre una copa de vi o cervesa acompanyant els àpats, però intenteu evitar el consum d’alcohol d’alta graduació perquè pot fer impossible el control del tractament.
 3. Eviteu prendre preparats d’herboristeria i suplements vitamínics perquè alguns interfereixen de forma important amb la medicació anticoagulant.
 4. Eviteu laxants oliosos.

Recomanacions

 • Es recomana prendre’ls sempre a la mateixa hora, millor entre les 17 i 19 h, allunyat almenys una hora del sopar i de qualsevol altra medicació que es prengui. Per evitar equivocacions recomanem programar una alarma en el mòbil o altre dispositiu, i marcar diàriament en un calendari quan s’hagi pres la dosi que toca aquell dia.
 • Si oblideu prendre la dosi a l’hora habitual i ho recordeu després de sopar, podeu prendre’l. Però si no ho recordeu fins l’endemà, passeu a la dosi que us toca aquell dia. En cap cas prengueu la dosi del dia anterior al matí i la que toca aquell dia a la tarda. Serà però molt important que informeu a qui us faci el control d’aquestes errades, per ajustar correctament la nova dosi.
 • Informeu de nous medicaments que prengueu, perquè molts poden modificar l’efecte anticoagulant. De fet, sempre que es pugui, no comenceu cap medicació nova sense consultar al vostre equip sanitari.
 • Eviteu sempre que es pugui les injeccions intramusculars. Si no hi ha més opció, apliqueu immediatament i durant tot el dia fred local. En canvi, no hi ha problema amb les injeccions subcutànies o intravenoses.
 • Intervencions i proves diagnòstiques: aviseu al centre de referència del control de l’anticoagulant, amb almenys 10 dies d’antelació, la majoria d’ocasions es precisarà suspendre el tractament anticoagulant i injectar-se heparina uns dies abans i després del procediment. No és necessari suspendre el tractament si preciseu una higiene bucal, empast o endodòncia, en el cas d’extracció s’ha de comunicar sempre.
 • En cas de diarrea o vòmits s’ha de tenir present que, com la medicació s’absorbeix a l’aparell digestiu, si es vomita immediatament després de prendre-la, no farà efecte, i haureu de repetir la presa. Si teniu diarrea durant 2 dies, cal fer un control d’INR abans.
 • Si algun cop sagneu sense motiu (genives, nas, orina…), si us surten hematomes sense haver-vos colpejat, s’ha de programar per control sense esperar a la data prevista.
 • Si presenteu deposicions negres, pastoses i amb mala olor, i no preneu ferro, heu d’acudir al centre de referència per a control. Si és un dia no laborable, aneu a un servei d’urgències.

Paola Castro, Infermera EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria