El Projecte Radars arriba a Sarrià i Les Tres Torres (any 2017)

El Projecte Radars per a les persones grans va començar al Districte de Sarrià-St. Gervasi l’any 2011. Des d’aleshores s’ha desenvolupat als barris de St.Gervasi-Galvany, La Bonanova, El Putxet i El Farró.

Primera fase

Des de finals de 2016, el Projecte Radars s’ha desplegat als barris de Sarrià i Les Tres Torres, i compta amb la participació de diferents associacions de veïns/veïnes, entitats i serveis que formen part d’aquests territoris.

El Projecte es farà visible als dos barris per mitjà d’accions dedifusió que es faran a les associacions, entitats, comerços, farmàcies i serveis. En aquesta línia, s’aprofitaran actes programats als dos barris per establir Punts Informatius del Projecte Radars, amb l’objectiu de fer-ne la màxima difusió possible entre la ciutadania.

L’objectiu del Projecte: Prevenir situacions de solitud no volguda i/o de vulnerabilitat de les persones grans per mitjà del vincle amb entitats i serveis de l’entorn, i amb veïns que s’ofereixen a vetllar pel seu benestar i a donar-los suport emocional o d’acompanyament.

Segona fase

En una fase més avançada el Projecte comptarà amb el Servei de Porta a Porta, format per voluntaris de la Creu Roja, els quals aniran visitant progressivament aquelles illes d’habitatges on es té coneixement que hi ha persones grans i que viuen soles, per oferir-los participar en el Projecte, així com convidar als seus veïns i veïnes a formar-ne part com a Radars Veïnals. Així mateix, les persnes grans que formin part de la xarxa Radars com a usuaris podran participar i beneficiar-se de les diferents activitats i recursos del territori (Plataforma de Seguiment Telefònic, Serveis Socials Municipals, Centre d’Atenció Primària de Sarrià, voluntaris dels Amics de la Gent Gran, vinculació a activitats social i culturals…)

Com podeu participar?

Aquest Projecte és possible gràcies al desenvolupament d’una mirada sensible i respectuosa de tota la comunitat. Si un comerç o farmàcia de Sarrià i Les Tres Torres es volen adherir al Projecte Radars o una persona d’aquests barris està interessada a ser Radar Veïnal, poden contactar:

  • Telèfons: 936197311 / 900703030
  • Correu electrònic: radarsgentgran@bcn.cat / csssarria@bcn.cat
  • Centre de Serveis socials de Sarrià (C/Salvador Mundi no 4). Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13h i dimarts i dijous de 16 a 18h (en temporada d’estiu només pels matins).

Nuria López Gomis, Treballadora Social i Cristina Martín Pérez, Infermera / EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes


Informació addicional d’interès:

Serveis socials. Projecte Radars. Ajuntament Barcelona.

Projecte Radars. Drets socials

Implementació del Projecte Radars a la ciutat de Barcelona